Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par patērētāju uzvedības un mārketinga stratēģijas mijiedarbes procesu tirgū, apgūstot patērētāju uzvedības izpētes un analīzes metodoloģiju. Kurss iepazīstina studentus ar patērētāju uzvedības pamatiem, padziļināti apgūstot teorētiskās zināšanas.

Priekšzināšanas

Mikroekonomika, makroekonomika.

Rezultāti

Zināšanas

1. Spēj interpretēt patērētāju uzvedības un mārketinga stratēģijas mijiedarbes procesu tirgū.
2. Spēj klasificēt patērētājus grupās pēc to kopīgajiem uzvedību ietekmējošajiem faktoriem.

Prasmes

1. Spēj analizēt patērētāju uzvedības tendences un integrēt tās uzņēmuma mārketinga aktivitātēs.
2. Spēj analizēt pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu un to ietekmējošos faktorus.
3. Spēj paredzēt patērētāju reakciju uz mārketinga aktivitātēm.

Kompetences

1. Spēj sistematizēt patērētāju uzvedību ietekmējošus faktorus.
2. Spēj novērtēt patērētāju paradumus dažādos reģionos.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursIerobežota izvēleKristīne Blumfelde-Rutka
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV4BakalaursIerobežota izvēle