Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:11 / 16.5
Kursa vadītājs: Ilze Štrumfa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Patoloģija

Mērķis

1. Nodrošināt studijas patoloģijā, ietverot slimību morfoloģiskās un funkcionālās izpausmes, to patoģenēzi. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko studiju kursu apguvei, veidojot vispusīgi izglītotu ārstu. Patoloģijas programmai integrēti jāveido studentam vienotu priekšstatu par slimību patoģenēzes morfoloģiskajiem un funkcionālajiem komponentiem;
2. Sniegt praktisku pārskatu par patoloģiju kā diagnostisku medicīnas nozari vispārējās prakses ārsta darba vajadzībām atbilstošā līmenī.

Priekšzināšanas

Šūnu bioloģija, anatomija, histoloģija, ģenētika, normālā fizioloģija, bioķīmija. Integrētu zināšanu ieguvei kursu ieteicams studēt paralēli vai daļēji paralēli ievadam klīniskajos studiju kursos, t.sk. iekšķīgo slimību diagnostikā un vispārīgajai ķirurģijai.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot dažādu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību, cēloņus un riska faktorus, patoģenēzi un tās atspoguļojumu klīniskās norisēs, laboratorajos un attēldiagnostikas izmeklējumos, iespējamās komplikācijas un sekas, iznākumus. Apgūstamie vispārīgie patoloģiskie procesi aptver iekaisuma un brūču dzīšanas, drudža, perifērās asinsrites traucējumu, hipoksijas, audzēju attīstības, šūnu bojājuma un kompensatoro pielāgošanās reakciju, šķidruma, elektrolītu un skābju-bāzu līdzsvara traucējumu un stresa reakcijas vispārīgos aspektus. Speciālās patoloģijas sadaļā studējošie apgūst kardiovaskulāro, plaušu, nieru, gastrointestinālo, aknu un žultsceļu, aizkuņģa dziedzera, kaulu, centrālās nervu sistēmas, ginekoloģisko un reproduktīvo, krūts dziedzera, hematoloģisko un endokrīno slimību patoģenēzes jautājumus kā pamatu tālākām klīniskām studijām, izpratnei par klīnisko simptomu un laboratoro izmaiņu veidošanos un to atklāšanu.

Prasmes

Students pratīs argumentēti izvērtēt biežāk sastopamo slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu ģimenes ārsta vai speciālista praksē nepieciešamos audu u/ vai laboratoros izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

Kompetences

Iegūtās kompetences aptver dažādu orgānu un to sistēmu slimību patoģenēzi, rada izpratni par organismā notiekošajiem patoloģiskajiem procesiem kā klīnisko izpausmju pamatu un kalpo kā bāze tālākajām klīniskajām studijām klīnisko kompetenču iegūšanai un izpratnei.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Dainis BalodisDaina Lutinska, Tatjana Tone, Ivanda Franckeviča, Arvīds Jakovļevs, Regīna Kleina, Agita Jukna, Guna Volanska, Dita Ulase, Arnis Āboliņš, Inese Briede,
Medicīna5MaģistrsObligātsDita Ulase, Tatjana Tone, Māris Sperga, Ervīns Vasko, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Tatjana Bogdāne, Arvīds Jakovļevs, Inese Briede, Agita Jukna, Ivanda Franckeviča, Zane Simtniece, Dainis Balodis
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze Štrumfa, Daina Lutinska, Arnis Āboliņš, Ivanda Franckeviča, Regīna Kleina, Inese Briede, Agita Jukna, Tatjana Tone, Arvīds Jakovļevs, Zane Simtniece, Guna Volanska
Pediatrija5MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Dainis Balodis, Arnis Āboliņš, Tatjana Tone, Arvīds Jakovļevs, Inese Briede, Agita Jukna, Ivanda Franckeviča, Zane Simtniece
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze Štrumfa, Ivanda Franckeviča, Guna Volanska, Maija Lubgane, Daina Lutinska, Regīna Kleina, Arvīds Jakovļevs, Tatjana Tone
Medicīna4MaģistrsObligātsTatjana Tone, Maija Lubgane, Agita Jukna, Džeina Mežale, Inese Briede, Arvīds Jakovļevs, Ilze Štrumfa, Dainis Balodis, Ervīns Vasko, Marta Riekstiņa, Ilze Fridrihsone
Medicīna4MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Dainis Balodis, Daina Lutinska, Ivanda Franckeviča, Agita Jukna, Tatjana Tone, Inese Briede, Arvīds Jakovļevs, Regīna Kleina, Džeina Mežale, Guna Volanska
Pediatrija4MaģistrsObligātsArvīds Jakovļevs, Ilze Štrumfa, Dainis Balodis
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsDita Ulase, Tatjana Tone, Māris Sperga, Ervīns Vasko, Ilze ŠtrumfaArnis Āboliņš, Tatjana Bogdāne, Arvīds Jakovļevs, Inese Briede, Agita Jukna, Ivanda Franckeviča, Zane Simtniece, Dainis Balodis, Marta Riekstiņa, Ilze Fridrihsone, Džeina Mežale, Maija Lubgane, Gatis Ķiršakmens, Didzis Gailis,
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze ŠtrumfaMarta Riekstiņa, Regīna Kleina, Arvīds Jakovļevs, Inese Briede, Daina Lutinska, Dita Ulase, Agita Jukna, Džeina Mežale, Ivanda Franckeviča, Maija Lubgane, Ilze Fridrihsone, Didzis Gailis,
Medicīna4MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze ŠtrumfaIvanda Franckeviča, Arvīds Jakovļevs, Regīna Kleina, Maija Lubgane, Agita Jukna, Ilze Fridrihsone, Daina Lutinska, Džeina Mežale, Marta Riekstiņa, Inese Briede, Dita Ulase, Didzis Gailis,
Pediatrija5MaģistrsObligātsIlze ŠtrumfaDainis Balodis, Arnis Āboliņš, Tatjana Tone, Arvīds Jakovļevs, Inese Briede, Agita Jukna, Ivanda Franckeviča, Zane Simtniece,
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Dainis Balodis, Arvīds Jakovļevs, Inese Briede, Džeina Mežale, Ilze Fridrihsone, Gatis Ķiršakmens, Dita Ulase
Medicīna4MaģistrsObligātsDainis Balodis, Džeina Mežale, Daina Lutinska, Regīna Kleina, Ivanda Franckeviča, Arvīds Jakovļevs, Tatjana Tone, Dita Ulase, Ilze Štrumfa, Ilze Fridrihsone
Medicīna5MaģistrsObligātsDaina Lutinska, Regīna Kleina, Ilze Fridrihsone, Džeina Mežale, Arvīds Jakovļevs, Dainis Balodis, Ivanda Franckeviča, Dita Ulase, Tatjana Tone, Ilze Štrumfa
Pediatrija4MaģistrsObligātsIlze Fridrihsone, Ilze Štrumfa, Dita Ulase, Arnis Āboliņš
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze Štrumfa, Inese BriedeArvīds Jakovļevs, Ilze Fridrihsone, Džeina Mežale, Artūrs Kaļva,
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Regīna Kleina, Marta Riekstiņa, Inese BriedeArvīds Jakovļevs, Daina Lutinska, Ivanda Franckeviča, Džeina Mežale, Ilze Fridrihsone, Ilze Štrumfa, Artūrs Kaļva,
Medicīna4MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Dainis Balodis, Džeina Mežale, Daina Lutinska, Ivanda Franckeviča, Regīna Kleina, Maija Lubgane, Marta Riekstiņa, Inese BriedeArtūrs Kaļva, Ieva Kravale,
Pediatrija5MaģistrsObligātsMaija Lubgane, Marta RiekstiņaIlze Štrumfa, Dainis Balodis,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze ŠtrumfaArvīds Jakovļevs, Agita Jukna, Maija Lubgane, Džeina Mežale, Artūrs Kaļva, Marta Riekstiņa, Ilze Fridrihsone, Inese Briede,
Medicīna4MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze Štrumfa, Artūrs Kaļva, Inese Briede, Marta Riekstiņa, Tatjana Tone, Džeina Mežale, Dita Ulase, Ilze Fridrihsone, Agita Jukna, Daina Lutinska, Regīna Kleina, Ivanda Franckeviča, Ieva Kravale, Arvīds Jakovļevs, Roberts Gobergs, Maija Lubgane
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze Štrumfa, Marta Riekstiņa, Artūrs Kaļva, Arvīds Jakovļevs, Džeina Mežale, Maija Lubgane, Ivanda Franckeviča, Daina Lutinska, Ilze Fridrihsone, Tatjana Tone, Regīna Kleina, Dita Ulase, Roberts Gobergs
Pediatrija4MaģistrsObligātsDžeina Mežale, Maija Lubgane, Agita Jukna, Marta Riekstiņa
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze Štrumfa, Arvīds Jakovļevs, Ilze Fridrihsone, Inese Briede, Agita Jukna, Maija Lubgane, Džeina Mežale, Tatjana Tone, Artūrs Kaļva, Marta Riekstiņa
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze Štrumfa, Artūrs Kaļva, Ilze Fridrihsone, Arvīds Jakovļevs, Inese Briede, Daina Lutinska, Maija Lubgane, Dita UlaseIvanda Franckeviča, Marta Riekstiņa, Roberts Gobergs, Regīna Kleina, Agita Jukna, Džeina Mežale, Tatjana Tone, Ieva Kravale,
Medicīna4MaģistrsObligātsDžeina Mežale, Daina Lutinska, Marta Riekstiņa, Dainis Balodis, Ilze Štrumfa, Inese Briede, Roberts Gobergs, Regīna Kleina, Ilze Fridrihsone, Dita UlaseIvanda Franckeviča, Artūrs Kaļva, Tatjana Tone, Arvīds Jakovļevs, Agita Jukna, Ieva Kravale, Maija Lubgane,
Pediatrija5MaģistrsObligātsDžeina Mežale, Dita Ulase, Artūrs Kaļva, Dainis Balodis, Inese Briede, Ilze Štrumfa, Agita Jukna, Maija Lubgane, Marta Riekstiņa
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsInese Briede, Ilze Fridrihsone, Arvīds Jakovļevs, Maija Lubgane, Džeina Mežale, Ilze Štrumfa, Zane Simtniece
Medicīna4MaģistrsObligātsDainis Balodis, Inese Briede, Ivanda Franckeviča, Roberts Gobergs, Arvīds Jakovļevs, Artūrs Kaļva, Regīna Kleina, Maija Lubgane, Daina Lutinska, Ilze Štrumfa, Gatis Ķiršakmens
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Inese Briede, Ivanda Franckeviča, Ilze Fridrihsone, Artūrs Kaļva, Daina Lutinska, Džeina Mežale, Ilze Štrumfa, Zane Simtniece, Maija Lubgane, Pāvils Plūme, Artūrs Šilovs
Pediatrija4MaģistrsObligātsDžeina Mežale, Inese Briede, Ilze Štrumfa
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsDita Ulase, Inese BriedeIlze Fridrihsone, Ilze Štrumfa, Arvīds Jakovļevs, Džeina Mežale, Gatis Ķiršakmens, Artūrs Šilovs,
Medicīna5MaģistrsObligātsDainis Balodis, Ilze Štrumfa, Daina Lutinska, Regīna Kleina, Ivanda Franckeviča, Artūrs Šilovs, Pāvils Plūme, Arvīds Jakovļevs, Džeina Mežale, Inese Briede, Dita Ulase, Ilze Fridrihsone, Tatjana Pantejeva, Lauma Putniņa, Poļina Viktorova, Kārlis Pētersons, Evelīna Grāvelsiņa
Medicīna4MaģistrsObligātsDainis Balodis, Daina Lutinska, Regīna KleinaIvanda Franckeviča, Roberts Gobergs, Džeina Mežale, Arvīds Jakovļevs, Ilze Fridrihsone, Dita Ulase, Inese Briede, Gatis Ķiršakmens, Ilze Štrumfa,
Pediatrija5MaģistrsObligātsDžeina Mežale, Artūrs ŠilovsIlze Štrumfa, Arvīds Jakovļevs,
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Inese Briede, Arvīds Jakovļevs, Dita Ulase, Džeina Mežale, Ilze Fridrihsone, Marta Riekstiņa, Roberts Gobergs, Laine Beķere, Valters Vīksne, Daira Lapse
Medicīna4MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Dainis Balodis, Ivanda Franckeviča, Roberts Gobergs, Dita Ulase, Daina Lutinska, Arvīds Jakovļevs, Poļina Viktorova, Regīna Kleina, Evelīna Grāvelsiņa, Marta Riekstiņa, Valters Vīksne, Ieva Kravale, Kristīne Maķe, Ilze Fridrihsone
Medicīna5MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Dainis Balodis, Ieva Kravale, Inese Briede, Arvīds Jakovļevs, Ilze Fridrihsone, Marta Riekstiņa, Dita Ulase, Džeina Mežale, Daina Lutinska, Poļina Viktorova, Kārlis Pētersons, Ivanda Franckeviča, Kristīne Maķe, Daira Lapse
Pediatrija4MaģistrsObligātsIlze Fridrihsone, Ieva Kravale, Ilze Štrumfa, Arvīds Jakovļevs
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsArvīds Jakovļevs, Ilze Štrumfa, Ilze Fridrihsone, Roberts Gobergs, Valters Vīksne, Laine Beķere, Kirils Veļikijs, Līga Vīduša
Medicīna4MaģistrsObligātsDaina Lutinska, Poļina Viktorova, Regīna Kleina, Džeina Mežale, Dainis Balodis, Ilze Štrumfa, Ivanda Franckeviča, Ilze Fridrihsone
Medicīna5MaģistrsObligātsIlze Štrumfa, Ivanda Franckeviča, Roberts Gobergs, Dainis Balodis, Daina Lutinska, Poļina Viktorova, Arvīds Jakovļevs, Džeina Mežale, Ilze Fridrihsone, Staņislavs Šinkarevs, Miķelis Pūķis
Pediatrija5MaģistrsObligātsIlze Štrumfa
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligāts
Medicīna5MaģistrsObligāts
Medicīna4MaģistrsObligāts