Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ilze Štrumfa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Studiju kursu PAK_047 un PAK_049 kopīgais mērķis ir, savstarpēji papildinot vienam otru, nodrošināt integrētas zināšanas patoloģijā un veidot klīniski orientētu, loģisku un zinātniski kritisku domu gaitu, studiju gaitā īpaši akcentējot biežus un vispārīgus patoloģiskus procesus, kā arī klīniski būtiskas patoloģijas saistībā ar sievietes reproduktīvo vecumu, grūtniecības un dzemdību norisi, augļa, placentas un jaundzimušā patoloģiju. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko kursu apguvei.

Kursa PAK_049 mērķis ir:
1. Nodrošināt vecmāšu programmai piemērotu ieskatu atsevišķu, klīniski būtisku slimību morfoloģiskajās izpausmēs kontekstā ar to patoģenēzi, programmas apjoma noteiktajās robežās ietverot ieskatu ginekoloģiskās slimībās; grūtniecības patoloģijā; nabas saites, augļa apvalku, placentas un perinatālajā patoloģijā; dzemdību traumās un krūts dziedzera slimībās.
2. Sniegt praktisku pārskatu par patoloģiju kā diagnostisku medicīnas nozari studiju programmas specifikai atbilstošā līmenī.

Kurss PAK_047 papildina šo priekšmetu ar zināšanām par atsevišķiem vispārīgiem patoloģiskiem procesiem un atsevišķu būtisku slimību patoģenēzi (t.sk. sistēmiskām patoloģiskām izmaiņām grūtnieces organismā: eklampsiju un ar to saistītiem procesiem; gestācijas diabētu), ciktāl tas iespējams kursa apjoma ietvaros.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, cilvēka anatomijā, histoloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, fizioloģijā, bioķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot programmā minēto slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību, cēloņus un riska faktorus, patoģenēzi un tās atspoguļojumu klīniskās norisēs, laboratorajos un attēldiagnostikas izmeklējumos, iespējamās komplikācijas un sekas, iznākumus.

Prasmes

Students pratīs argumentēti izvērtēt programmā minēto slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu nepieciešamos audu izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

Kompetences

Iegūtās kompetences aptver programmā minēto slimību patoģenēzi un kalpo kā bāze tālākajām studijām atbilstošās programmas ietvaros nepieciešamo klīnisko kompetenču iegūšanai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.