Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Andrejs Ancāns

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:PAK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Pārvalde un administrācijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andrejs Ancāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Patoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Štrumfa
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 21. korpuss, pakatrsu[pnkts]lv, pakatrsu[pnkts]lv, +371 67815096
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)15Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas30
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Šūnas bioloģijā, anatomijā, fizioloģijā, bioķīmijā
Mērķis:
Nodrošināt zināšanas patoloģijā, ietverot vispārīgo patoloģisko procesu patoloģiskās fizioloģijas aspektus un speciālās patoloģiskās fizioloģijas sadaļu, respektīvi, būtisku slimību patoģenēzi. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko priekšmetu apguvei, veidojot vispusīgi izglītotu speciālistu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Etioloģija. Patoģenēze. Šūnas patoloģiskā fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
2Endokrīnā patoloģijaLekcijas1.00auditorija
3Tipveida patoloģiskie processiLekcijas6.00auditorija
4Ūdens-elektrolītu maiņas traucējumiLekcijas2.00auditorija
5Skābju-sārmu lidzsvara traucējumiLekcijas1.00auditorija
6Vielmaiņas traucējumu patoloģiskā fizioloģija. Cukura diabētsLekcijas2.00auditorija
7Asins sistēmas traucējumu patoloģiskā fizioloģijaLekcijas2.00auditorija
8Šūnas bojājuma patoloģiskā fiziolo'ģija. Etioloģija. PatoģenēzeNodarbības1.00auditorija
9Hipoksijas. Perifērās asinsrites traucējumiNodarbības1.00auditorija
10IekaisumsNodarbības1.00auditorija
11KolokvijsNodarbības1.00auditorija
12Drudzis. Šoks. Nāve. SpriedzeNodarbības1.00auditorija
13ImūnpatoloģijaNodarbības1.00auditorija
14KolokvijsNodarbības1.00auditorija
15Ūdens-elektrolītu maiņas traucējumi. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. Nieru patoloģijaNodarbības1.00auditorija
16KolokvijsNodarbības1.00auditorija
17Vielmaiņas traucējumu patoloģiskā fizioloģija. Cukura diabēts.Nodarbības1.00auditorija
18Aknu un gremošanas sistēmas patoloģiskā fizioloģijaNodarbības1.00auditorija
19Asins sistēmas patoloģiskā fizioloģijaNodarbības1.00auditorija
20KolokvijsNodarbības1.00auditorija
21Plaušu un asinsrites traucējumu patoloģiskā fizioloģija.Nodarbības1.00auditorija
22Endokrīnās sistēmas patoloģijaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju vielas apguve atbildoši e-studijās norādītajām tēmām un ievietotajiem studiju materiāliem. Prezentāciju veidošana par aktuāliem slimību patoģenēzes aspektiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Mācību kursa laikā docētāji veic zināšanu pārbaudi ar īsu daudzatbilžu izvēles testu palīdzību. Studenti studiju laikā kārto kolokvijus, kurus veido teorētiski jautājumi un objektīvi strukturēti attēldiagnostikas elementi un/ vai teksta uzdevumi, kas atspoguļo studiju laikā apgūtās patoloģijas. Beidzot studijas Patoloģijas un biopsiju kursā, studenti kārto eksāmenu, kuru veido teorētiski jautājumi un objektīvi strukturēti attēldiagnostikas elementi un/ vai teksta uzdevumi, kas atspoguļo studiju laikā apgūtās patoloģijas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs paskaidrot dažādu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību, attīstību, cēloņus, sekas iznākumus.
Prasmes:Students klīniskos uzdevumos pratīs identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt to patoģenēzi.
Kompetences:Izmantojot apgūtās zināšanas students klīniskajos uzdevumos pratīs atlasīt būtiskāko informāciju un identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt to patoģenēzi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1RSU Patoloģijas katedras sagatavotie e-studiju materiāli
Papildus literatūra
1Robbins Basic Pathology, 7th ed.. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Saunders, Philadelphia, 2003, 873 lpp.
2Klīniskā medicīna. Prof. A. Lejniela red.