Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Natālija Vedmedovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:DUGK_007LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Natālija Vedmedovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Rezeberga
Kontaktinformācija:Rīga, Miera iela 45, Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Dzemdību nams, dzgkatrsu[pnkts]lv, dzgkatrsu[pnkts]lv, +371 67293837
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sievietes anatomijā, fizioloģijā, ģenētikā, embrioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā, iekšķīgajās slimībās, vispārējā ķirurģijā, farmakoloģijā, laboratoriskajā un funkcionālajā diagnostikā, veselības aprūpes organizācijā, medicīnas ētikā un normālajā dzemdniecībā.
Mērķis:
veicināt zināšanu apguvi par galveno grūtniecības patoloģiju etioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku, diagnostiku un diferenciālo diagnostiku, izprast grūtniecības vadīšanas taktiku, izmeklēšanas metožu pielietošanu, patoloģiju ietekmi uz grūtniecības norisi un iznākumu, iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas šo zināšanu pielietošanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Grūtniecība un tās pazīmes. Fizioloģiskas izmaiņas grūtniecības laikā. Biežākas sūdzības grūtniecības laikā. Grūtniecības riska faktoru identifikācija. Augļa attīstības anomālijas, to diagnostikas iespējas grūtniecības laikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Asiņošanas iemesli I. un II. grūtniecības trimestrī. Agrīna grūtniecības neiznēsāšana, iemesli, diagnostika, ārstēšana. Missed abortion, pūslīšu mola. Grūtnieču vemšana.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Grūtniecība un sistēmiska patoloģija – sirds-asinsvadu sistēmas slimības, nieru slimības, kuņģa-zarnu trakta slimības, endokrīnās (cukura vielmaiņas, hipo- un hipertireoze) saslimšanas, anēmija.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Hipertensīvie stāvokļi dzemdniecībā – grūtniecības hipertensija, preeklampsija, eklampsija, hroniska hipertensija un HELLP sindroms – etioloģija, patoģenēze, izmeklēšana, ārstēšana, taktika.Nodarbības1.00auditorija
5Intrauterīnā augļa augšanas aizture. Makrosomija. Etioloģija, patoģenēze, izmeklēšana, taktika, daudzūdeņainība, mazūdeņainība.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Imūnkonflikts dzemdniecībā – Rh sistēmā, ABO sistēmā retāk sastopamie imūnkonflikta veidi, profilaktiskie pasākumi, diagnostika un ārstēšana vecmātes līdzdalība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Trombofilija un grūtniecība, vēnu varikoze, epilepsija, galvassāpes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Grūtniecība un infekcijas (dzimumceļu un TORCH). Sāpes vēderā grūtniecības laikā. Simptomu diferenciāldiagnostika grūtniecēm. Aborts. Mākslīgās grūtniecības pārtraukšanas metodes, likumdošana un organizatoriskā kārtība Latvijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās. Praktisko iemaņu patstāvīga apgūšana kā laboratorijas darbs pasniedzēja vadībā, klīniskās dzemdību vēstures un partogrammas uzrakstīšana un aizstāvēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums, daudzatbilžu jautājumu testu rezultāti, nobeigumā tests, kas sastāv no 30 daudzatbilžu jautājamiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Prot aprakstīt pamata antenatālo aprūpi, ģenētisko saslimšanu u.c. slimību skrīningu, raksturot normālas un patoloģiskas grūtniecības norisi: spontāna grūtniecības pārtraukšanās līdz 22 grūtniecības nedēļām, ārpusdzemdes grūtniecība, trofoblastiskās slimības, pārnēsāta grūtniecība, daudzaugļu grūtniecība, augļa intrauterīnās augšanas aizture, augļa stāvokļa novērtēšana grūtniecības laikā, TORCH infekcijas grūtniecēm, izoimunizācija grūtniecības laikā, asiņošana grūtniecības laikā, hipertensīvi sarežģījumi grūtniecības laikā, ekstraģenitāla patoloģija grūtniecības laikā, izskaidrot perinatālajā aprūpē pielietojamo medikamentu klīnisko farmakoloģiju. Identificēt un aprakstīt grūtniecības pārtraukšanas indikācijas un metodes līdz 22 grūtniecības nedēļām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj patstāvīgi novērtēt novirzes no normālas grūtniecības norises, sastādīt izmeklējumu plānu patoloģiskas grūtniecības norises gadījumā, pamatot izmeklējumu nepieciešamību un informativitāti, spēj sniegt konsultāciju grūtniecei par grūtniecības patoloģiju ietekmi uz grūtniecības gaitu, mātes un augļa veselības stāvokli, spēj izskaidrot ārstēšanā biežāk pielietoto medikamentu izvēli un ietekmi uz māti un augli. Studiju kursa apguves rezultātā studējošie apgūst un praktiski prot pielietot šādas iemaņas: - savākt reproduktīvo anamnēzei grūtniecei, identificēt un izskaidrot grūtniecības norises riska faktorus; - noteikt grūtniecības laiku un augļa attīstības atbilstību grūtniecības laikam; - prot izvērtēt augļa intrauterīno veselības stāvokli un identificēt novirzes no normas - spēj nozīmēt un izskaidrot izmeklējumu nepieciešamību un interpretēt rezultātus grūtniecei antenatālās aprūpes laikā normāli un patoloģiski noritošas grūtniecības gadījumā; - prot nozīmēt terapiju grūtniecības patoloģijas gadījumā; - spēj interpretēt ģenētiskā skrīninga rezultātus.
Kompetences:Teorētisko un praktisko zināšanu apguves rezultātā students ir spējīgs: - veikt pamata antenatālo aprūpi; - veikt antenatālo aprūpi grūtniecības patoloģijas gadījumā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D. Rezebergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2009, 2016
2Ķirurģija, J.Gardovska redakcijā, 2001.
3Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadlīnijas mājas lapā www.ginasoc.lv
Papildus literatūra
1Williams Obstetrics, atkārtoti izdevumi
Citi informācijas avoti
1Lekciju materiāls.
2LR likumdošana
3RSU bibliotēkas resursi
4www.pubmed.com