Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Vija Bathena-Krastiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_104LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Bathena-Krastiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, fizioloģiskas un patoloģiskas grūtniecības vadīšanā un fizioloģiskajā dzemdniecībā.
Mērķis:
Radīt izpratni par fizioloģisku un patoloģisku pēcdzemdību perioda norisi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pēcdzemdību perioda norise pēc vaginālām un operatīvām dzemdībām. Dzimumorgānu involūcija, lohijas, plīsumu, šuvju dzīšana. Starpenes brūces kopšanas īpatnības pēc III pakāpes starpenes plīsuma.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Sekundāra asiņošana pēcdzemdību periodā. Indikācijas EM pārliešanai (indikācijas transfūzijai atkarībā no asins zuduma, indikācijas transfūzijai atkarībā no Hb koncentrācijas), relatīvās kontrindikācijas. Transfūzijas blaknes (akūtās, aizkavētās).Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Asins komponentu pielietošana, pārliešanas tehnoloģija. EM, SSP ,trombocītu masa, krioprecipitātsNodarbības2.00klīniskā bāze
4 Endometrīts (etioloģija, patoģenēze, riska faktori, diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšana).Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Urīnceļu infekcijas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Urīna aizture, taktika. Urīna nesaturēšana. Izmeklējumi un ārstēšanas metodes(urodinamiskie izmeklējumi, biofeedback). Higiēna, uzturs, fiziskās aktivitātes (iegurņa pamatnes muskulatūras stiprināšana).Nodarbības2.00klīniskā bāze
7Pēcdzemdību septiskās saslimšanas. Virspusējo vēnu varikoze, tromboflebīts. Dziļo vēnu tromboze. Hemoroidālā slimība pēc dzemdībām.Nodarbības2.00klīniskā bāze
8Dzimumorgānu noslīdējumi pēcdzemdību periodā (etioloģija, patoģenēze, riska faktori, diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšana)Lekcijas1.00klīniskā bāze
9Dzimumorgānu noslīdējumi pēcdzemdību periodā (etioloģija, patoģenēze, riska faktori, diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšana)Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Kaulainā gredzena bojājums dzemdībās, pēcdzemdību perioda vadīšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Izmeklēšanas metodes pēcdzemdību periodā – asins aina, tās interpretācija, CRO, asins koagulācijas rādītājiNodarbības2.00klīniskā bāze
12Antenatāla, intranatāla augļa bojā eja. Sociālā un psiholoģiskā palīdzība pie perinatāliem zaudējumiem. Bēdas, sēras bērna zaudēšanas vai slimības gadījumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar ieteicamās un rekomendējamās literatūras avotiem uz katru konkrēto praktisko nodarbību. Ārpus nodarbībām studentes sagatavo referātu vai prezentāciju par kādu no ieteiktajām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiks vērtētas studentu teorētiskās zināšanas lekciju un nodarbību laikā, līdzdarbība nodarbībās, testi un prezentācijas. Pārbaudes metodes: īsi testi, referātu un prezentāciju sagatavošana. Studiju kursa noslēgumā eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studentes iegūst izpratni un spēj pastāstīt par pēcdzemdību perioda anatomiskajām, fizioloģiskajām, klīniskajām izmaiņām, par mātes aprūpi pēcdzemdību periodā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs lietot medicīniskos terminus par pēcdzemdību periodu. Izmantos iegūtās zināšanas, lai identificētu patoloģiskus pēcdzemdību stāvokļus un izglītotu grūtnieces un nedēļnieces par pēcdzemdību perioda norisi.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nodrošināt optimālu pēcdzemdību aprūpi nedēļniecei. Mācēs izvērtēt klīnisko izmeklējumu rezultātus, spēs analizēt pēcdzemdību klīniskās situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D. Rezebergas redakcijā, 2009.
2Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadlīnijas mājas lapā www.ginasoc.lv
3Klīnisko analīžu rokasgrāmata. - Rīga, 2011. - 399 lpp.
4Ūdris I. Viss par kāju vēnām. - Rīga, 2010. - 80 lpp.
5Lekciju materiāls.
Papildus literatūra
1Williams Obstetrics, atkārtoti izdevumi
2RSU bibliotēkas resursi
Citi informācijas avoti
1www.pubmed.com