Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Gunta Bēta
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

Veicināt pedagoģijas pamatu apguvi, veidojot izpratni par pedagoģisko zināšanu izmantošanu ikdienas praksē ar pacientiem veselības aprūpes sistēmas kontekstā.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas psiholoģijas pamatos, saskarsmē.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti prot formulēt pedagoģijas būtību, mācību metodes, to formas un raksturojumu, izklāstīt mācību procesa organizēšanu, izglītošanas procesu ietekmējošos faktorus dažādos vecumposmos, raksturot pedagoģijas izmantošanas iespējas masiera profesijā.

Prasmes

Studenti studiju kursa ietvaros apgūst prasmes integrēt profesionālajā darbībā izglītošanas situāciju plānošanu, izglītošanas procesa organizēšanu, vadīšanu un izglītošanas rezultātu izvērtēšanu.

Kompetences

Studenti ir kompetenti pacientu izglītošanas procesa plānošanā, organizēšanā, vadīšanā, realizēšanā un novērtēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsGunta Bēta