Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aira Aija Krūmiņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija

Mērķis

Padziļināt studējošo zināšanas par pedagoģijas pamatjautājumiem sociālā darba kontekstā, pilnveidot iegūtas prasmes personīgajā izaugsmē un profesionālajā vidē ar klientiem konkrētās mērķgrupās – pusaudžiem jauniešiem, ģimenēm u.c. Sekmēt studējošo gatavību iesaistīties sociālo problēmu risināšanā ar korekti izvēlētām atbilstošām pedagoģijas metodēm, vienlaikus apzinoties potenciālos riskus nākotnes sabiedrībai.

Priekšzināšanas

Ievads studijās, ievads psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

• raksturo pedagoģijas kategorijas, vēsturisko attīstību un perspektīvas sociālā darba kontekstā
• pārzina pedagoģijas metodes un izmantošanas iespējas darbā ar jauniešiem, pusaudžiem, ģimenēm
• novērtē sociālā darbinieka lomu pedagoģiskā procesa vadīšanā saskarsmē ar klientu.

Prasmes

• mērķtiecīgi atlasa, kritiski izvērtē, analizē un strukturē dažādus informācijas avotus un lieto tos profesionālām vajadzībām
• izvēlas piemērotas pedagoģiskās stratēģijas, konkrētu problēmsituāciju risināšanai
• vada pedagoģisko procesu un prasmīgi komunicē visdažādākajās sabiedrības mikro un makro struktūrās.

Kompetences

• izstrādā argumentēti pamatotu APE modelim atbilstošu zinātniskā raksta analīzi, aizstāv savu un kritiski izvērtē autoru viedokli
• izstrādā sociālā darbinieka profesionālajai darbībai atbilstošu interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmu konkrētai mērķauditorijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligātsAira Aija Krūmiņa
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligāts