Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Aira Aija Krūmiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Psiholoģija; Tiesību zinātne; Sabiedrības veselība; Sociālā antropoloģija; Veselības vadība; Medicīnas pakalpojumi; Uzņēmējdarbības vadība; Komunikācijas zinātne; Klīniskā farmācija; Informācijas un komunikācijas zinātne; Socioloģija; Ārstniecība; Māszinības; Zobārstniecība; Rehabilitācija; Politikas zinātne; Tirgzinības un reklāma; Personu un īpašuma aizsardzība; Sporta treneris; Farmācija; Medicīnas tehnoloģijas; Civilā un militārā aizsardzība; Pedagoģija; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija

Mērķis

Padziļināt izpratni par pedagoģijas pamatkategorijām un likumībām veselības aprūpē, pilnveidot prasmi lietot zināšanas personīgajā izaugsmē un profesionālajā darbībā pacientu/klientu labā, nodrošināt gatavību iesaistīties pedagoģijas problēmu vērtēšanā un risināšanā dažādās mērķauditorijās.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

1. definē efektīvas mācīšanās pamatprincipus dažādos vecumposmos;
2. apraksta pacientcentrēta mācību procesa teorētiskos aspektus;
3. skaidro izglītojoši preventīvā darba nozīmi veselības saglabāšanā.

Prasmes

1. izvēlas un lieto klienta/pacienta attīstībai, savām studiju un profesionālajām vajadzībām atbilstošas didaktiskās metodes profesionālajā komunikācijā;
2. nosaka un un aprakstīta savu mācīšanās stilu un veidu.

Kompetences

1. demonstrē zināšanas un prasmes patstāvīgi konsultēt klientu konkrētas situācijas (gadījuma) ietvaros;
2. izstrādā pacienta izglītošanas plānu konkrētai mērķauditorijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choiceAira Aija Krūmiņa
Medicīna3MaģistrsIerobežota izvēleAira Aija Krūmiņa, Kristaps Circenis