Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aira Aija Krūmiņa
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Politikas zinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Civilā un militārā aizsardzība; Tiesību zinātne; Veselības vadība; Socioloģija; Māszinības; Tiesību zinātne; Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi; Medicīnas tehnoloģijas; Ārstniecība; Zobārstniecība; Komunikācijas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība; Psiholoģija; Vadībzinātne; Sporta treneris; Sociālā antropoloģija; Informācijas un komunikācijas zinātne; Pedagoģija; Farmācija; Sabiedrības veselība; Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija

Mērķis

Padziļināt izpratni par pedagoģijas pamatkategorijām un likumībām veselības aprūpē, pilnveidot prasmi lietot zināšanas personīgajā izaugsmē un profesionālajā darbībā pacientu/klientu labā, nodrošināt gatavību iesaistīties pedagoģijas problēmu vērtēšanā un risināšanā dažādās mērķauditorijās.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

1. definē efektīvas mācīšanās pamatprincipus dažādos vecumposmos;
2. apraksta pacientcentrēta mācību procesa teorētiskos aspektus;
3. skaidro izglītojoši preventīvā darba nozīmi veselības saglabāšanā.

Prasmes

1. izvēlas un lieto klienta/pacienta attīstībai, savām studiju un profesionālajām vajadzībām atbilstošas didaktiskās metodes profesionālajā komunikācijā;
2. demonstrē konkrētas prasmes (jautājumu uzdošana, saruna, dialogs, parafrāze) studiju (simulētā) vidē.

Kompetences

1. demonstrē zināšanas un prasmes patstāvīgi konsultēt klientu konkrētas situācijas (gadījuma) ietvaros;
2. izstrādā pacienta izglītošanas plānu konkrētai mērķauditorijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleAira Aija Krūmiņa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choice