Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Elīna Aleksejeva

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.01.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_045LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Elīna Aleksejeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas28
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
cilvēka anatomija, normālā fizioloģija, histoloģija, ģenētika, embrioloģija, otorinolaringoloģija, neiroloģija, medicīniskā psiholoģija
Mērķis:
Studiju kursa „Pediatrija” mērķis ir dot studentiem līdzdiploma apmācībā zināšanas pediatrijā, kas saistītas ar logopēdijas problēmām bērnu vecumā, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi logopēda darbā ar bērniem multidisciplinārā komandā ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pediatrija kā medicīnas nozare. Mūsdienu pediatrija un tās attīstības virziens – veselība un tās veicināšana. Veselība un slimība. Bērnu veselību noteicošie faktori. Bērnu veselības grupas. Bērnības periodi. Saskarsme ar pacientu (bērnu dažādos vecumu periodos) un tā piederīgajiem. Anamnēzes izziņas process un pielietojamā metodika (empātija, izziņas procesa gaitā neizteikt vērtējumu, izprast iztaujājamā izjūtas, izprast, vai nepieciešama palīdzība, kāda palīdzība nepieciešama).Lekcijas1.00auditorija
2Cilvēka augšana un attīstība antenatālajā periodā; jaundzimušais, tā novērtējums. Orgānu intrauterīnās attīstības kritiskie periodi. Jaundzimuša bērna raksturojums un novērtējums. Gestācijas vecuma novērtēšana pēc fiziskā un neiromuskulārā brieduma. Jaundzimušo klasifikācija pēc gestācijas vecuma. Apgāres skala. Mātes un augļa faktori, kas ietekmē intrauterīno augšanu. Adaptācija.Lekcijas1.00auditorija
3Bērna fiziskā attīstība. Cilvēka augšana un attīstība, tās raksturojošie lielumi dinamikā. Rādītāju noteikšana un novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Nervu sistēmas veidošanās antenatālajā periodā un attīstība pēc piedzimšanas. Nervu sistēmas attīstība. Motorās funkcijas, to novērtēšana. Bērna neiroloģiskā izmeklēšana. Galvas smadzeņu nervu funkciju pārbaude bērnības periodosLekcijas1.00auditorija
5Bērna motorā un psihosociālā attīstība. Jaundzimušā beznosacījuma refleksi. Motoro funkciju attīstība bērnības periodos. Sensoro funkciju attīstība. Bērna uztveres un psihosociālā attīstība. Denveras skala. Valodas attīstība.Lekcijas1.00auditorija
6Kaulu – muskuļu sistēmas attīstība. Skeleta un muskuļu sistēmas attīstība un strukturāli – fizioloģiskās īpatnības bērniem. Kaulu – muskuļu sistēmas novērtēšana iztaujājot un izmeklējot. Patoloģiski muskulo – skeletāli stāvokļi. Galva, kakls, ausis, acis, deguns, mute, rīkle – anatomija, fizioloģija, funkcijas, patoloģija. Anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības, varianti bērniem dažādos bērnības periodos. Specifiskie anamnēzes jautājumi dažādos bērnības periodos. Patoloģiski stāvokļiLekcijas1.00auditorija
7Bērna uzturs un tā nozīme bērna augšanā un attīstībā. Gremošanas sistēmas attīstība un orgānu strukturāli – fizioloģiskās īpatnības. Veselīgs uzturs. Veselīga uztura piramīda bērnu vecumā. „Šķīvja likums”. Ēdināšanas pamatprincipi dažādos vecuma periodos. Krūts piens un tā nozīme bērna augšanā un attīstībā. Zīdīšanas fizioloģija, tehnika. Ekskluzīva zīdīšana, papildēdiens. Zīdīšanas veicināšana un aizsardzība. Mākslīgās ēdināšanas principi. Bērna ēdināšana pēc viena gada vecuma.Lekcijas1.00auditorija
8Saskarsme ar pacientu (bērnu dažādos vecumu periodos) un tā piederīgajiem. Anamnēzes izziņas process un pielietojamā metodika (empātija, izziņas procesa gaitā neizteikt vērtējumu, izprast iztaujājamā izjūtas, izprast, vai nepieciešama palīdzība, kāda palīdzība nepieciešama).Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Cilvēka augšana un attīstība antenatālajā periodā; jaundzimušais, tā novērtējums. Orgānu intrauterīnās attīstības kritiskie periodi. Jaundzimuša bērna raksturojums un novērtējums. Gestācijas vecuma novērtēšana pēc fiziskā un neiromuskulārā brieduma. Jaundzimušo klasifikācija pēc gestācijas vecuma. Apgāres skala. Mātes un augļa faktori, kas ietekmē intrauterīno augšanu. Adaptācija. Bērna fiziskā attīstība. Cilvēka augšana un attīstība, tās raksturojošie lielumi dinamikā. Rādītāju noteikšana un nNodarbības1.00klīniskā bāze
10Bērna motorā un psihosociālā attīstība. Jaundzimušā beznosacījuma refleksi. Motoro funkciju attīstība bērnības periodos. Sensoro funkciju attīstība. Bērna uztveres un psihosociālā attīstība. Denveras skala. Valodas attīstība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Bērna uzturs un tā nozīme bērna augšanā un attīstībā. Gremošanas sistēmas attīstība un orgānu strukturāli – fizioloģiskās īpatnības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Veselīgs uzturs. Veselīga uztura piramīda bērnu vecumā. „Šķīvja likums”. Ēdināšanas pamatprincipi dažādos vecuma periodos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Krūts piens un tā nozīme bērna augšanā un attīstībā. Zīdīšanas fizioloģija, tehnika. Ekskluzīva zīdīšana, papildēdiens. Zīdīšanas veicināšana un aizsardzība. Mākslīgās ēdināšanas principi. Bērna ēdināšana pēc viena gada vecuma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošo zināšanas tiek pārbaudītas praktisko nodarbību laikā ar pārrunām, testiem, klīniskso gadījumu un situācijas uzdevumu analīzi. Praktisko nodarbību ieskaite.
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstisks eksāmens, zināšanu novērtējums 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:par saskarsmi ar pediatrisku pacientu, bērna attīstības un augšanas fizioloģiju un patoloģiju, jaundzimušo periodu un īpatnībām, gremošanas trakta fizioloģiju bērniem, uztura nozīmi bērnu vecumā, par mātes pienu un zīdīšanas fizioloģiju un tehniku.
Prasmes:novērtēt bērna fizisko un psihosociālo attīstību, nodibināt kontaktu ar bērnu un vecākiem, novērtēt sarunā iegūto informāciju, izmeklēt bērna valodas, runas attīstību un prasmi, pašaprūpes spējas, izprast traucējumu cēloni.
Kompetences:Kompetences un iemaņas bērnu un vecāku iztaujāšanā, datu vērtēšanā, klīnisko simptomu analīzē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nelson //Textbook of Pediatrics/ Robert Kliegman Bonita Stanton Joseph St. Geme Nina Schor, 20th Edition
22.http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veseligs_dzivesveids/…
33. Lekciju un nodarbību materiāi
Papildus literatūra
11. http://www.espghan.org/fileadmin/user_upload/guidelines_pdf…
22. http://www.espghan.org/fileadmin/user_upload/guidelines_pdf…
33. WHO RECOMMENDATIONS ON Newborn Health GUIDELINES APPROVED BY THE WHO GUIDELINES REVIEW COMMITTEE, UPDATED MAY 2017 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259269/1/WHO-MCA-1…