Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Liene Smane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liene Smane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas50
Kopā kontaktstundas60
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas45
Kopā kontaktstundas45
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija.
Mērķis:
Veidot studentu zināšanas un izpratni par uztura ietekmi uz bērna augšanu un attīstību, bērna organisma fizioloģiju un patoloģijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pediatrija, tās vieta medicīnā un saistība ar uztura zinātni.Lekcijas1.00auditorija
2Anamnēzes izziņas process.Lekcijas1.00auditorija
3Vesela bērna augšana un attīstība.Lekcijas1.00auditorija
4Uzturs un tā nozīme bērna attīstībā.Lekcijas1.00auditorija
5Krūts piens un tā sastāvs.Lekcijas1.00auditorija
6Anamnēzes izziņas process.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Vesela bērna augšana un attīstība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Krūts piens, tā raksturojums, nozīme zīdaiņa attīstībā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Uzturs un tā nozīme bērna vecumā. Uztura piramīda.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Zīdaiņu mākslīgā ēdināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Veselības problēmas bērniem, kas saistītas ar neatbilstošu uzturu – rahīts, dzelzs deficīta anēmija, alerģijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Virssvars bērniem, ar to saistītās saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Veģetārs uzturs bērna vecumā, ar to saistītās problēmas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Uztura ieteikumi pacientiem ar ģenētiskām, gastrointestinālām, sirds asinsvadu, nieru slimībām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Ieskaite un patstāvīgā darba pārbaude.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
6Anamnēzes izziņas process.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Vesela bērna augšana un attīstība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Krūts piens, tā raksturojums, nozīme zīdaiņa attīstībā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Uzturs un tā nozīme bērna vecumā. Uztura piramīda.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Zīdaiņu mākslīgā ēdināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Veselības problēmas bērniem, kas saistītas ar neatbilstošu uzturu – rahīts, dzelzs deficīta anēmija, alerģijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Virssvars bērniem, ar to saistītās saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Veģetārs uzturs bērna vecumā, ar to saistītās problēmas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Uztura ieteikumi pacientiem ar ģenētiskām, gastrointestinālām, sirds asinsvadu, nieru slimībām. Ieskaite un patstāvīgā darba pārbaude.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver prezentāciju sagatavošanu un prezentēšanu nodarbību laikā. Studiju kursa realizācijai tiek izmantotas praktiskās nodarbības, kurās studenti kopā ar mācībspēkiem analizē teorētisko materiālu, risina situācijas uzdevumus, apspriež klīniskos gadījumus, piedalās klīnikas konferencēs, konsīlijos. Nodarbību laikā studējošie veic pacientu klīnisko izmeklēšanu un strādā ar slimības vēsturēm.
Vērtēšanas kritēriji:
Studējošo zināšanu pārbaude notiek praktisko nodarbību laikā – pārrunas, testi, klīnisko gadījumu un situācijas uzdevumu analīze; rakstisks eksāmens studiju kursa noslēgumā; zināšanu novērtējums 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iegūst zināšanas par bērna attīstības un augšanas fizioloģiju un traucējumiem, uztura ietekmi uz bērna attīstību, veselīga uztura pamatiem dažādos bērna vecuma periodos, gremošanas sistēmas nenobriedumu un patoloģiju bērnu vecumā, kad nepieciešamas diētas korekcijas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu bērna augšanu un attīstību. Kursa apgūšanas laikā students veic: pacientu un viņu piederīgo iztaujāšanu, gatavo prezentācijas par nodarbības tēmu, aizpilda īsus testus; veic klīnisko situāciju risināšanu.
Prasmes:Novērtēt bērna fizisko, kustību un psihosociālo attīstību, ēdināšanas atbilstību bērna vecumam un veselības stāvoklim.
Kompetences:Studējošie iegūst kompetences bērnu un vecāku iztaujāšanā, datu vērtēšanā, klīnisko simptomu analīzē, veselīgas ēdināšanas veicināšanas organizācija, uztura programmas sastādīšanā dažādu vecumu un veselības problēmu bērniem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā
2Modificētās slimību vēstures shēma medicīnas studentiem
Papildus literatūra
1R. Geske, Bērna bioloģiskā attīstība, RaKa, 2005. g., 310. lpp.
2Nelson Textbook of Pediatrics, edited by Kliegman R. M. et all, 19th ed., Elsevier Saunders, 2011.
3Livdāne J. Zīdaiņu ēdināšanas aktualitātes//Doctus, 2005; 9: 4. – 7. lpp.
4Aizsargājot zīdaiņu veselību. Veselības aprūpes darbinieku ceļvedis “Krūts piena aizstājēju aprites starptautiskais kodeksā”, LKĒVAB, 2002, 71 lpp.
5Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, Geneva, WHO, 2003.
6Lawrence R. A., Lawrence R. M. Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession, 6th ed. Elsevier Science, New York, 2005.
7M. D. Sheridan. From Birth to Five years. Children Development Progress. Routledge. 2006, 68 p.
8Bates B., Tannin, A guide to Physical Examination and History, 6 th ed. 1995.
Citi informācijas avoti
1www.talakizglitiba.lv