Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Valda Staņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Pediatrija

Mērķis

Dot studentiem zināšanas par bērna organisma strukturālām un funkcionālām īpatnībām, augšanu un attīstību vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem, par biežākām bērna vecuma slimībām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi ārsta darbā ar bērniem.

Priekšzināšanas

Preklīniskās teorētiskās zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi un funkciju (1., 2., 3. studiju gada disciplīnas), klīniskā medicīna: 4. studiju gada studentiem – propedeitikas kurss.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtās zināšanas ļaus studentiem raksturot gremošanas, elpošanas, nieru un urīnizvadsistēmas, muskuļu sistēmu saslimšanu izplatībā un prioritātēs, nosaukt un raksturot faktus par slimību riska faktoru ietekmi, primārās profilakses, morfoloģijas, etioloģijas, patoloģijas, diagnostikas un ārstēšanas, tai skaitā klīniskās farmakoloģijas, rehabilitācijas, psihoterapijas, intensīvās terapijas, un sekundārās profilakses aspektiem pediatrijā.

Prasmes

Veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu.
Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi.
Veikt perifērā pulsa, sirds darbības frekvences, elpošanas frekvences un asinsspiediena rādītājus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt ar kopējo izmeklēšanas procesu.
Pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas, diskutētu, izskaidrotu savu viedokli un konstruktīvā veidā veicinātu profesionālo mērķu sasniegšanu un konkrētu uzdevumu izpildi.
Prast komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem, kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām.
Izplānot savu komunikāciju iemaņu patstāvīgu pilnveidošanu, respektējot citu personu atšķirīgu zināšanu līmeni, pieredzi, tradīcijas, kultūru un citas personības individuālas īpašības.
Izrakstīt receptes dažādu medikamentu formu nozīmēšanai.

Kompetences

Interpretēt klīniskās analīzes, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu.
Integratīvas domāšanas ceļā salīdzināt patoloģijas pazīmes ar morfoloģijas un homeostāzes normāliem parametriem, pazīt slimības simptomus, izskaidrot patoloģiju, noformulēt diagnozi un diferencēt to no citām diagnozēm, pārbaudīt biežāko komplikāciju varbūtību, prognozēt patoloģiskā procesa gaitu un sekas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsValda Staņēviča, Zanda Pučuka, Emīls Šmitiņš, Lota Ozola, Dana Isarova, Kristīne Rasnača, Gunda Zvīgule-Neidere, Aleksandra Rudzāte
Medicīna8MaģistrsObligātsJana Pavāre, Ieva Puķīte, Lota Ozola, Amanda Smildzere, Emīls Šmitiņš, Jevgēnija Livdāne, Kristīne Rasnača, Ieva Nokalna, Dace Sniedze, Zanda Pučuka, Dana Isarova, Luīze Auziņa, Marta Celmiņa, Gunda Zvīgule-Neidere, Ingūna Lubaua, Anna Valaine, Marina Višņevska, Sandra Derkevica, Anija Meiere
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsValda Staņēviča, Ingūna Lubaua
Medicīna8MaģistrsObligātsValda Staņēviča, Ingūna Lubaua