Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Valda Staņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Medicīna; Pediatrija

Mērķis

Nostiprināt un dot studentiem papildus zināšanas par bērna organisma attīstību no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam, par biežākām bērna vecuma slimībām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi vispārējās prakses ārsta darbā ar bērniem.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā.
Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu).
Bērnu propedeitika, farmakoloģija, patoloģiskā fizioloģija, mikrobioloģija, iekšķīgo slimību kurss, ādas slimības, infekciju slimības pediatrijas pamati, bērnu infekcijas slimības.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtās zināšanas ļaus studentiem raksturot bērnu slimību sistēmu izplatībā un prioritātēs, aprakstīt un izklāstīt faktus par slimību riska faktoru ietekmi, primārās profilakses, morfoloģijas, etioloģijas, patoloģijas, diagnostikas un ārstēšanas, tai skaitā klīniskās farmakoloģijas, rehabilitācijas, psihoterapijas, intensīvās terapijas, un sekundārās profilakses aspektiem pediatrijā.

Prasmes

Veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu.
Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi.
Veikt perifērā pulsa, sirds darbības frekvences, elpošanas frekvences un asinsspiediena rādītājus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt ar kopējo izmeklēšanas procesu.
Pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas, diskutētu, izskaidrotu savu viedokli un konstruktīvā veidā veicinātu profesionālo mērķu sasniegšanu un konkrētu uzdevumu izpildi.
Prast komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem, kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām.
Izplānot savu komunikāciju iemaņu patstāvīgu pilnveidošanu, respektējot citu personu atšķirīgu zināšanu līmeni, pieredzi, tradīcijas, kultūru un citas personības individuālas īpašības.
Izrakstīt receptes dažādu medikamentu formu nozīmēšanai.

Kompetences

Pārnest morfoloģijas un homeostāzes zināšanas vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā ar mērķi izvērtēt personas veselības stāvokli, noteikt diagnozi, izstrādāt veselības aprūpes individualizētu plānu un realizēt to.
Interpretēt klīniskās analīzes, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu.
Integratīvas domāšanas ceļā salīdzināt patoloģijas pazīmes ar morfoloģijas un homeostāzes normāliem parametriem, pazīt slimības simptomus, izskaidrot patoloģiju, noformulēt diagnozi un diferencēt to no citām diagnozēm, pārbaudīt biežāko komplikāciju varbūtību, prognozēt patoloģiskā procesa gaitu un sekas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsDina Apele-Freimane, Luīze Auziņa, Jevgēnija Livdāne, Ingūna Lubaua, Anna Valaine, Zane Dāvidsone, Jurgita Gailite, Ilze Grope, Sandra Derkevica, Sergejs Ņikuļšins, Lota Ozola, Urzula Nora Urbāne, Inga Ziemele, Elīna Aleksejeva, Žanna Kovaļova, Gunta Laizāne, Liene Čupāne, Dace Sniedze, Dace Zavadska, Ilze Meldere, Pauls Sīlis