Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Jana Duhovska
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Ārstniecība; Sporta treneris; Medicīnas pakalpojumi; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Rehabilitācija; Veselības vadība; Tirgzinības un reklāma; Zobārstniecība; Politikas zinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Farmācija; Medicīnas tehnoloģijas; Civilā un militārā aizsardzība; Informācijas un komunikācijas zinātne; Vadībzinātne; Socioloģija; Sabiedrības veselība; Māszinības; Dzīvās dabas zinātnes; Tiesību zinātne; Uzņēmējdarbības vadība; Bioloģija; Sociālā antropoloģija; Pedagoģija; Klīniskā farmācija; Psiholoģija; Tiesību zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Personības psiholoģija

Mērķis

Attīstīt izpratni par mūsdienu personības psiholoģijas teorijām, par personības iezīmju saistību ar veselību, slimības uztveri, veselību veicinošo un apdraudošo uzvedību; sekmēt izpratni par personības faktoru nozīmi ārstniecības procesā, t.sk. saistībā ar līdzestību, kā arī par personības iekšējiem resursiem un to aktivizēšanas, stiprināšanas un efektīvas izmantošanas iespējām veselības uzturēšanas un uzlabošanas nolūkos.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Apraksta mūsdienu personības teorijas, raksturo personības faktoru ģenētiskos un neirobioloģiskos pamatus, skaidro saistību starp dažādiem personības faktoriem, slimību un veselību, tostarp, veselību veicinošu un apdraudošo uzvedību.

Prasmes

Skaidro personības psiholoģijas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, izprotot personības raksturojumu lomu ārstniecībā.

Kompetences

Izmanto apgūtās zināšanas un prasmes ar veselības profilaksi, uzturēšanu un atgūšanu saistīto psiholoģisko jautājumu risināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice
Medicīna2MaģistrsIerobežota izvēleJana Duhovska
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēleJana Duhovska
Medicīna2MaģistrsIerobežota izvēleJana Duhovska
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēleJana Duhovska
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choice
Medicīna2MaģistrsIerobežota izvēle