Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Vinita Cauce
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Padziļināt zināšanas un nostiprināt prasmes matemātiskajās datu apstrādes metodēs IBM SPSS programmā bakalaura darba izstrādes vajadzībām un darbam sabiedrības veselības specialitātē.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūts studiju kurss medicīniskās statistikas I, II kurss.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pārzinās IBM SPSS, MS Excel un MS Word datorprogrammu piedāvātas iespējas datu vizualizācijai, analīzei un noformējumam.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* Noformēt bakalaura darbu, lietojot dažāda veida laukus – satura rādītāju, atsauces, parakstus;
* Atlasīt datus pēc specifiskiem kritērijiem;
* Transformēt failus IBM SPSS programmā;
* Konstruēt un rediģēt tabulas un grafikus IBM SPSS un MS Excel programmās;
* Korekti pierakstīt datu apstrādes rezultātus MS Word vidē;
* Rakstīt veiktās darbības IBM SPSS programmas sintaksē.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs bakalaura darba izstrādes procesā un darbā sabiedrības veselības specialitātē izmantot IBM SPSS, MS Word un MS Excel sniegtās iespējas datu apstrādē, analīzē, vizualizācijā un noformēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība8BakalaursIerobežota izvēleVinita Cauce