Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vents Sīlis, Vents Sīlis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Doktora
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Komunikācijas zinātne; Socioloģija; Psiholoģija; Politikas zinātne; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija

Mērķis

Iepazīstināt doktorantus ar pētniecības ētikas teorētisko arsenālu, instrumentiem, pamatprincipiem, pārraudzību un aktuālajām problēmām.

Priekšzināšanas

Maģistra līmeņa studijas sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par pētniecības ētikas teorētisko arsenālu un instrumentiem, pētījumu pamatprincipiem un pārraudzības sistēmu, vērtēšanas kritērijiem.

Prasmes

Analizēt pētniecības ētikas problēmas, rast tām eventuālos risinājumus, balstoties uz apgūtajām zināšanām.

Kompetences

Kognitīvā un komunikatīvā kompetence.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Juridiskās zinātnes, Dj2DoktorantūraObligātsVents Sīlis, Vija Sīle
Komunikācijas kultūra un multimediji, Dkm2DoktorantūraIerobežota izvēle
Politikas zinātne, Dp2DoktorantūraIerobežota izvēle
Psiholoģija, Dps2DoktorantūraObligāts
Socioloģija, Ds2DoktorantūraObligāts
Vadībzinātne, Dv2DoktorantūraObligāts