Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Anna Ribakova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Attīstīt pētnieciskās prasmes veselības aprūpes jomā un kritisko domāšanu, kas sekmēs aprūpes zinātnes un prakses attīstību, kā arī pilnveidot studējošo izpratni un prasmi patstāvīgi sagatavot un īstenot sava pētījuma projektu.

Priekšzināšanas

Zināšanas dzemdību aprūpes profesionālajos studiju kursos, informātikā un statistiskās metodēs.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais zina pētnieciskā darba īstenošanas etapus, pētniecības ētiskos pamatprincipus, pētniecību regulējošos normatīvos aktus. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par māszīnību attīstības tendencēm un profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem.

Prasmes

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēj izstrādāt pētījuma projektu (bakalaura darbu): noformulēt pētījuma projekta tēmu, definēt mērķi un tam atbilstošus uzdevumus pētnieciskā jautājuma risināšanai, noformulēt pētījuma hipotēzi un izvēlēties piemērotāko pētījuma dizainu, noteikt mērāmās pazīmes un izvēlēties atbilstošu pētījuma instrumentu. Spēj argumentēti izskaidrot pētījuma projektā iekļauto tēmu un tās nozīmību profesijā. Studējošais ir gatavs veikt pētījumu, ievērojot ētiskos aspektus, izvēloties atbilstošu pētījuma metodi un izlases apjomu.

Kompetences

Studējošais patstāvīgi izstrādā pētniecības pamatprincipiem, ētikas normām un RSU prasībām atbilstošu pētījuma projektu. Studējošais spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt statistiskos datus, zinātnisko literatūru, analizēt informāciju un to izmantot, izstrādājot pētījuma projektu. Spēj izvērtēt pētījumā apskatītās tēmas nozīmību vecmātes profesijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte7BakalaursObligātsValentīna Beļavska, Ilze Ansule, Daiga Spila, Inga Millere, Laila Laganovska, Līga Ēriksone, Vija Bathena-Krastiņa, Anna Ribakova