Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Inga Millere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Padziļināt maģistrantu pētniecības procesa izpratni par dažādiem pētījuma veida dizainiem un pilnveidot prasmi veikt pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu pētījumu.

Priekšzināšanas

Zināšanas aprūpes studiju kursos, informātika, statistika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zinās dažādus pētījuma dizainus, to raksturlielumus un realizācijas specifiku veselības aprūpē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs novērtēt dažādus pētījuma dizainus, to raksturlielumus un realizācijas specifiku veselības aprūpē.

Kompetences

Argumentēt un pamatot ar zinātniskiem pierādījumiem aprūpes prakses norises. Spēs patstāvīgi formulēt pētniecības jautājumu un izvēlēties atbilstošu pētījuma dizainu praktiskam pētījumam veselības aprūpes jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsInga Millere
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsObligātsInga Millere, Lolita Baiba Zariņa
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsInga Millere
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsObligāts