Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs: Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Izziņas un apziņas teorija

Mērķis

iepazīstināt ar atsevišķām pētniecības metodēm sabiedrības veselības zinātnēs. Veidot sapratni par kvalitatīvu un kvantitatīvu pieeju pētniecības plāna izveidē. Attīstīt izpratni un iemaņas par pētniecības atsevišķām fāzēm sākot no ideju ģenerēšanas, hipotēzes jeb pētījuma pamatjautājuma formulēšanas, pētījuma plāna (dizaina) izveidošanas, datu vākšanas un analīzes plānošanas līdz darba aprakstīšanai un publicēšanai.

Priekšzināšanas

Informātikā un statistikā, sabiedrības veselībā, epidemioloģijā

Rezultāti

Zināšanas

Izklāstīt zinātniskās pētniecības metodoloģijas teorētiskās pamatnostādnes; zinās principus kā atlasīt un aprakstīt iespējamu pētniecības tēmu, zinās nosaukt un aprakstīt pētniecības dizainus un pamatot datu ieguves un analīzes metodes.

Prasmes

Pielietot zinātniskās pētniecības metodoloģijas pamatprincipus atbilstoši izvēlētajai pētniecības tēmai un situācijai, kā arī pamatot izdarīto izvēli;formulēt savu pētniecības jautājumu vai hipotēzi;izveidot pētījuma dizainu un noteikt konkrētus darba uzdevumus; uzzīmēt pētniecības karti, noteikt pētniecības subjektu un piemeklēt mērinstrumentus to novērtēšanai;izveidot derīgu un ticamu aptauju vai intervijas protokolu;sagatavot pētniecības projekta pieteikumu.

Kompetences

Argumentēt un pamatot ar zinātniskiem pierādījumiem pētniecības tēmas izvēli; Kritiski izvērtēt iepriekšējās zināšanas izpētes problēmā; projektēt datu iegūšanas plānu, izveidot un aizstāvēt pētniecības projektu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1MaģistrsObligātsAnita Villeruša
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība3MaģistrsObligātsInese Gobiņa