Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Voldemārs Arnis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Veidot izpratni par pētniecības terminiem, kategorijām, pētniecības pieejām un teorijām un prast iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot pētniecībā.

Priekšzināšanas

Informācijpratība.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju procesā students apgūs būtiskākos pētniecības aspektus, ētikas principus, zinās pētījuma veidus, metodes, instrumentus.

Prasmes

Studiju kursa rezultātā students pratīs teorētiskās zināšanas pielietot praksē, pratīs analizēt pētnieciskos darbus, noteikt zinātniskās kategorijas, izvirzīt pētniecības mērķi un organizēt pētījuma norisi, sasniedzot pētījuma rezultātu.

Kompetences

Spēs pastāvīgi analizēt zinātnisko literatūru un veikt praktisku pētījumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS5Pirmais līmenisObligātsVoldemārs Arnis, Māra Grēve, Una Veseta
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS4Pirmais līmenisObligāts