Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Kitija Bite
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne

Mērķis

Veidot priekšstatu par pētnieciskā darba veikšanu tiesību zinātnē un sekmēt studentu patstāvīgu pētnieciskā darba izstrādi.

Priekšzināšanas

Vispārīgas zināšanas par valsti un tiesībām.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt zināšanas un praktiskās iemaņas pētījuma veikšanā tiesību zinātnē. Spēj kritiski izvērtēt metodoloģiju citu studentu darbos. Pētījuma metodoloģijas zināšanas un tiesību normu interpretācija atbilst tiesību zinātnes augstam izpratnes līmenim.

Prasmes

Spēj parādīt praktiskas iemaņas zinātniska pētījuma izstrādē, prot noteikt pētījuma problēmas un ieteikt to risināšanu.
Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, atlasīt zinātniski ticamus avotus, veikt to sistematizāciju un analīzi. Spēj pieņemt lēmumus pētnieciskā darba izstrādē, mainoties likumdevēja gribai. Prot strādāt individuāli un grupās. Prot plānot tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi. Spēj un prot izmantot pētījuma metodes un tiesību normu interpretācijas metodes. Prot izvirzīt pētījuma rezultātus un tos prezentēt.

Kompetences

Spēj izvērtēt savas prasmes pētnieciskā darba veikšanā un galveno rezultātu prezentēšanā. Spēj parādīt, ka izprot ētiku pētnieciskā darba veikšanā. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot. Spēj risināt tiesiska rakstura problēmas tiesību zinātnē, izstrādājot pētniecisko darbu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsKitija Bite, Lidija Rozentāle
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsKitija Bite
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligāts