Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Anda Rožukalne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par pētnieciskās žurnālistikas būtību, tās vēsturiskajiem aspektiem un izveidošanās cēloņiem gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī. Ievērojot pētnieciskās žurnālistikas īpašo lomu masu mediju darbībā, šajā kursā tiek apskatītas pētnieciskās žurnālistikas galvenās ētiskās un profesionālās dilemmas, informācijas vākšanas metožu pielietojums pētnieciskajā žurnālistikā, kā arī pētnieciskās žurnālistikas formas un formāti dažāda tipa masu medijos – laikrakstos, žurnālos, radio, televīzijā, internetā.
Šī kursa galvenais uzdevums ir panākt, lai studenti apgūst pētnieciskās žurnālistikas teorētiskos aspektus, vēsturi, materiāla vākšanas metodes un pieejas pētnieciskajā žurnālistikā. Studiju kursa gaitā izpildot praktiskos uzdevumus, studenti iemācās radīt pētnieciskās žurnālistikas darbus.

Priekšzināšanas

Apgūti studiju kursi „Ievads žurnālistikā”; „Ievads studijās un specialitātē”; „Ievads komunikācijas teorijās”; „Ziņu žurnālistika”; „Žurnālistikas metodes un žanri”.

Rezultāti

Zināšanas

• Par pētnieciskās žurnālistikas izveidošanās apstākļiem, tās tematiem, veidiem un formātiem.
• Par pētnieciskās žurnālistikas informācijas vākšanas metodēm.
• Par pētnieciskās žurnālistikas uzdevumiem, tematiem, avotiem.
• Par pētnieciskās žurnālistikas profesionālo ētiku.
• Par pētnieciskās žurnālistikas mūsdienu attīstības tendencēm.

Prasmes

• Pastāvīgi iecerēt, plānot un realizēt pētnieciskās žurnālistikas darbu par dažādām tēmām dažādu mediju platformām.
• Savākt, atlasīt, izprast un pasniegt informāciju pētnieciskās žurnālistikas vajadzībām.
• Izveidot pētnieciskās žurnālistikas atbilstoši medija satura un tehniskajām prasībām un vajadzībām.
• Izmantot, apstrādāt, analizēt datus pētnieciskās žurnālistikas darba mērķu piepildīšanai.

Kompetences

• Izvērtēt realitāti, piemērojot informāciju pētnieciskās žurnālistikas darbu veidošanai.
• Atbildība par savāktās un sniegtās informācijas kvalitāti, informācijas avotu vērtību un atbilstību, kā arī pret tās eventuālajiem efektiem.
• Kritiska attieksme pret pētnieciskās žurnālistikas informācijas saturu un formu.
• Paškritiska, profesionāli ētiska un atbildīga attieksme pret informācijas vērtību un auditorijai sniegtās informācijas atbilstību tās vajadzībām, veidojot pētnieciskās žurnālistikas darbu.
• Atbildīga, uz zināšanām balstīta tehnoloģiju pielietošana pētnieciskās žurnālistikas darbu veidošanas procesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Žurnālistika5BakalaursObligātsAnda Rožukalne, Arta Ģiga, Modris Brasliņš