Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_065LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā un bioķīmijā. Angļu valodas zināšanas.
Mērķis:
- Sniegt iemaņas darbā ar zinātniskajām datubāzēm, lai gan studiju laikā, gan pēc tām varētu veiksmīgi strādāt ar zinātniskajiem pētījumiem; - Izglītot studentus par zinātnisko pētījumu modeļiem, lai tie veiksmīgi varētu analizēt pieejamās informācijas plusus un mīnusus; - Paplašināt studentu redzesloku un veicināt debašu iemaņas par zinātniski publicētajiem atklājumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads zinātnisko pētījumu veidos un analīzēNodarbības1.00auditorija
2Zinātnisko datubāžu praktiska apgūšana.Nodarbības1.00auditorija
3Zinātnisko datubāžu praktiska apgūšana.Nodarbības1.00auditorija
4Zinātnisko datubāžu praktiska apgūšana.Nodarbības1.00auditorija
5Ar uzturzinātni saistītu pētījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
6Ar uzturzinātni saistītu pētījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
7Ar uzturzinātni saistītu pētījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
8Ar uzturzinātni saistītu pētījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
9Debates par aktuālām uztura tendencēm.Nodarbības1.00auditorija
10Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – analizēt zinātniskos pētījumus.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa ietvaros ir paredzēta 2 ieskaites, kuru laikā tiek pārbaudītas studenta spējas strādāt ar pētījumu datubāzēm, analizēt zinātniski pieejamo informāciju un pētījumu modeļus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti spēs salīdzināt dažādus pētījumu modeļus, novērtēt to plusus un mīnusus; spēs patstāvīgi sameklēt un izmantot atrastos pētījumus sava bakalaura/maģistra darba rakstīšanai; spēs raksturot aktuālākās tendences uzturzinātnes jomā.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti iegūs šādas prasmes: - kritiski izvērtēt pētījumus; - interpretēt zinātniski pieejamo informāciju; - debatēt par dažāda veida pētījumiem.
Kompetences:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves, studenti patstāvīgi analizēs publicētos pētījumus, izvērtējot to stiprās un vājās puses, un pielietos šo informāciju praksē – turpmākā studiju procesā, darbā ar klientiem, masu mēdijiem un sabiedriskām iestādēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Trisha Greenhalgh. How to Read a Paper: Getting your Bearings (deciding what the paper is about). BMJ 315 : 243 (Published 26 July 1997)
2Trisha Greenhalgh. How to Read a Paper: Assessing the Methodological Quality of Published Papers. BMJ 315 : 305 (Published 2 August 1997)
3Trisha Greenhalgh. How to Read a Paper: Statistics for the Non-statistician. I: Different Types of Data Need Different Statistical Tests. BMJ 315 : 364 (Published 9 August 1997)