Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Rudīte Skroderēna
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Mācīt Pilates vingrošanas sistēmas teoriju, Pilates vingrinājumus dažādiem sagatavotības līmeņiem ar un bez inventāra. Apgūt Body Shape nodarbības vadīšanu.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā, vēlamas zināšanas psiholoģijā, pedagoģijā; kustību kultūra; vingrošanas pamati un terminoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās Pilates un Body Shape metodes un to teoriju; trenera profesionalitātes aspektus; Pilates vingrinājumu un Body Shape vingrojumu izpildīšanas tehniku; veselības vingrošanas nodarbības plānošanas un sastādīšanas pamatus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs tehniski korekti izpildīt Pilates pamata vingrinājumus, Body Shape pamata vingrojumus; metodiski pareizi vadīt Pilates un Body Shape nodarbības, vai tās sintezēt un dozēt slodzi; korekti labot klientu kļūdas un kontrolēt vingrinājumu izpildīšanas tehniku; sastādīt dažādas nodarbību programmas atkarībā no izvēlētā mērķa, grupas sagatavotības vai izmantojamā inventāra nodarbībā.

Kompetences

Vingrinājumu metodes: Pilates un Body Shape nodarbību teorija, veselības vingrošanas nodarbības vadīšana: atbilstoša ievada daļa; kustību izpildīšanas tehnika; loģiska vingrinājumu secība vingrinājumu programmā, korekta kļūdu labošana.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists3Pirmais līmenisIerobežota izvēleRudīte Skroderēna