Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Rudīte Skroderēna
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Mācīt Pilates vingrošanas sistēmas teoriju, Pilates vingrinājumus dažādiem sagatavotības līmeņiem ar un bez inventāra. Apgūt pilates un veselības vingrošanas nodarbību vadīšanu.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā, vēlamas zināšanas psiholoģijā, pedagoģijā; kustību kultūra; vingrošanas pamati un terminoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās Pilates un veselības vingrošanas metodes un to teoriju; trenera profesionalitātes aspektus; Pilates vingrinājumu un veselības vingrošanas vingrojumu izpildīšanas tehniku; veselības vingrošanas nodarbības plānošanas un sastādīšanas pamatus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs tehniski korekti izpildīt Pilates pamata vingrinājumus, veselības vingrošanas pamata vingrojumus; metodiski pareizi vadīt Pilates un veselības vingrošanas nodarbības, vai tās sintezēt un dozēt slodzi; korekti labot klientu kļūdas un kontrolēt vingrinājumu izpildīšanas tehniku; sastādīt dažādas nodarbību programmas atkarībā no izvēlētā mērķa, grupas sagatavotības vai izmantojamā inventāra nodarbībā.

Kompetences

Vingrinājumu metodes: Pilates un veselības vingrošanas nodarbību teorija, veselības vingrošanas nodarbības vadīšana: atbilstoša ievada daļa; kustību izpildīšanas tehnika; loģiska vingrinājumu secība vingrinājumu programmā, korekta kļūdu labošana.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisIerobežota izvēleRudīte Skroderēna, Kristiana Jansone