Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Rudīte Skroderēna
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Mācīt pilates klasiskās vingrošanas sistēmas teoriju, praktiskās prasmes un iemaņas.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā, vēlamas zināšanas psiholoģijā, vingrošanas pamatos un terminoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas klasiskajā Pilates vingrošanas sistēmas teorijā, metodoloģijā un nodarbības sastādīšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs tehniski korekti izpildīt pilates vingrinājumu pamatkustības, izmantojot pamatprincipus, metodiski pareizi vadīt Pilates klasisko nodarbību un dozēt slodzi. Spēs korekti labot klientu kļūdas un vingrinājumu izpildīšanas tehniku, sastādīt dažādas Pilates klasiskās sērijas nodarbību programmas atkarībā no izvēlētā mērķa.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes studējošie spēs izvērtēt Pilates vingrinājumu pareizu izpildes tehniku un to pielietošanas nepieciešamību veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai. Metodiski pareizi vadīt Pilates klasisko vingrinājumu sēriju un dozēt slodzi, korekti labot klientu kļūdas un kontrolēt vingrinājumu izpildīšanas tehniku, sastādīt dažādas Pilates klasiskās sērijas nodarbību programmas atkarībā no izvēlētā mērķa.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists3Pirmais līmenisIerobežota izvēleRudīte Skroderēna