Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Gauruča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar Pilates metodi, veicināt praktisko iemaņu un prasmju veidošanos elementu izpildē.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā, vingrošanas pamatos un terminoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši zināšanas un:
definēs jēdzienu Pilates vingrošanas metode
• pastāstīs par Pilates vingrošanas sistēmas pamatlicēju un aprakstīs dotās metodes popularitāti pasaulē;
• spēs paskaidrot Pilates vingrinājumu tehniku un “spēka joslas” nozīmi mugurkaula veselības uzlabošanā;
• spēj padziļināti definēt Pilates metodes sešus pamatprincipus;
•nosauks galvenos faktorus, kas uzlabo veselību Pilates programmā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students:
• pratīs tehniski korekti izpildīt Pilates pamata vingrinājumus
pratīs izmantot Pilates vingrojumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei;
• pratīs sastādīt vienkāršu Pilates treniņa programmu dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem;
• spēs izveidot treniņa programmu 15 minūtēm;
• pratīs sev piemērot un izpildīt pilates vingrinājumus, piemērojot Pilates principus.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs patstāvīgi izvērtēt Pilates vingrojumu pareizu izpildes tehniku un to pielietošanas nepieciešamību veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai, pratīs izvēlēties un ieteikt pareizos vingrojumus dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem, izmantojot galvenos Pilates metodes pamatprincipus;.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēleAnita Gauruča
Medicīna, SSNMF10MaģistrsIerobežota izvēleInese Kanneniece
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsIerobežota izvēleInese Kanneniece
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsIerobežota izvēle