Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Aleksejs Safonovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar dzīvībai kritiskiem stāvokļiem un atbilstoši algoritmam sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģija, iekšķīgās slimības.

Rezultāti

Zināšanas

Students, apgūstot studiju kursu, spēj nosaukt stāvokļus, kuros aktuāla KPR, uzskaitīt to simptomus. Spēj izklāstīt terminālā stāvokļa iemeslus un nosaukt pazīmes, atpazīst bioloģiskās nāves pazīmes. Zina starptautisko KPR vadlīniju izstrādāšanas principus un nostādnes. Var nosaukt reanimācijas pasākumu pamatelementus, soļu secību un iespējamos sarežģījumus. Var izskaidrot stabilās sānu guļas pielietošanas indikācijas un secību.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students prot atpazīt stāvokļus, kuros aktuāla KPR un izvēlēties atbilstošu taktiku. Prot pielietot pamata atdzīvināšanas algoritmu, novērtēt tā efektivitāti un sarežģījumus. Prot pielietot stabilo sānu guļu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students prot atpazīt stāvokļus, kuros aktuāla KPR, un sniegt pirmo palīdzību atbilstoši algoritmam un noteiktajām vadlīnijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs1Pirmais līmenisObligātsAleksejs Safonovs