Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Oļegs Sabeļņikovs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās situācijās pirms ārsta ierašanās.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā vidusskolas programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• raksturot sirds-asinsvadu un elpošanas sistēmas nozīmi dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanā
• aprakstīt pirmās palīdzības sniedzēja rīcības plānu nelaimes gadījuma vietā
• aprakstīt pieaugušo un bērnu pamata atdzīvināšanas algoritmus
• nosaukt un raksturot ārējās un iekšējās asiņošanas klīniskās pazīmes, asiņošanas apturēšanas metodes
• aprakstīt šoka attīstības mehānismus, pretšoka pasākumus
• nosaukt kaulu lūzumu, locītavu mežģījumus, cīpslu un muskuļu sastiepumu pazīmes un pirmo palīdzību cietušajiem
• nosaukt ārējās vides kaitīgo faktoru nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu (pārkaršanu, atdzišanu, apsaldējumus)
• raksturot Civilās aizsardzības sistēmas organizāciju valstī, valsts institūciju pienākumus civilās aizsardzības jomā
• raksturot individuālo rīcību izdzirdot trauksmes signālu
• aprakstīt individuālo aizsardzības līdzekļus katastrofu gadījumos
• raksturot evakuācijas pasākumus katastrofu gadījumos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas
• veikt cietušo primāro izmeklēšanu pirmshospitālā posmā
• veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem
• sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā
• veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm
• veikt pretšoka pasākumu kompleksu
• sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā
• sniegt pirmo palīdzību temperatūras izraisīto bojājumu gadījumā
• sniegt pirmo palīdzību krampju gadījumā
• demonstrēt spēju strādāt pēc komandas darba principiem, savas kompetences ietvaros.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā izmantojot pieejamos resursus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists1Pirmais līmenisObligātsPaula Zviedre, Olga Zemļanuhina, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Kaspars Šetlers, Iveta Vigupe, Vita Biltauere, Anna Klēšmite