Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Oļegs Sabeļņikovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Pilnveidot studentu iepriekš apgūto klīnisko prasmju kvalitāti, nodrošinot Klīnisko Prasmju un Medicīnisko Tehnoloģiju Katedras mācībspēku atbalstītu pre-klīnisko studentu praksi RSU Medicīnas Izglītības Tehnoloģiju Centrā.

Priekšzināšanas

Studiju programmas “Medicīna” iepriekš apgūto klīnisko studiju kursu aprakstos noradītās zināšanas, prasmes un kompetences.
Jābūt apgūtām manipulācijām iekļautām studiju kursā "Klīniskās aprūpes pamati" (MDAK_256).

Rezultāti

Zināšanas

Students spēj aprakstīt studiju kursā iekļauto manipulāciju mērķus, indikācijas un kontrindikācijas. Students spēj aprakstīt svarīgākos studiju kursā iekļauto manipulāciju izpildes posmus.

Prasmes

Students spēj sekmīgi (atbilstoši RSU apstiprinātam aprakstam un vērtēšanas kritērijiem) demonstrēt studiju kursā iekļauto manipulāciju izpildi pre-klīniskos apstakļos (uz manekeniem, mulažām, simulētā vidē utt.).

Kompetences

Students spēj pieņemt pamatotu lēmumu par konkrētas klīniskās manipulācijas nepieciešamību un spēj sekmīgi to realizēt standartizētos apstākļos, pārbaudot veiktās manipulācijas efektivitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsPaula Zviedre, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Raimonds Liukis, Vita Biltauere, Kaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Dmitrijs Bogdanovs, Darja Smirnova
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsRaimonds Liukis, Paula Zviedre, Ardis Bērziņš, Darja Smirnova, Kaspars Šetlers, Vita Biltauere, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Dmitrijs Bogdanovs
Medicīna6MaģistrsObligātsRaimonds Liukis, Darja Smirnova, Paula Zviedre, Vita Biltauere, Anastasija Gromova, Oļegs Sabeļņikovs
Pediatrija6MaģistrsObligātsAnna Čirko
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsAnastasija Gromova, Raimonds Liukis, Ardis Bērziņš, Darja Smirnova, Vita Biltauere, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Jeļena Kuzņecova
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsRaimonds Liukis, Olga Zemļanuhina, Ardis Bērziņš, Vita Biltauere, Marina Šarkele, Jeļena Kuzņecova, Vika Mihejeva, Anastasija Gromova, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Edijs Šmagris
Medicīna6MaģistrsObligātsRaimonds Liukis, Darja Smirnova, Iveta Vigupe, Ardis Bērziņš, Olga Zemļanuhina, Vita Biltauere, Kaspars Šetlers, Paula Zviedre, Anastasija Gromova, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Pediatrija6MaģistrsObligātsAnastasija Gromova
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsAnastasija Gromova, Jeļena Kuzņecova, Raimonds Liukis, Vita Biltauere, Ardis Bērziņš, Darja Smirnova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Kaspars Šetlers, Paula Zviedre
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsJeļena Kuzņecova, Vika Mihejeva, Raimonds Liukis, Vita Biltauere, Ardis Bērziņš, Anastasija Gromova, Olga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Marina Šarkele
Medicīna6MaģistrsObligātsRaimonds Liukis, Vita Biltauere, Kaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Anastasija Gromova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Pediatrija6MaģistrsObligātsAnastasija Gromova, Paula Zviedre