Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Oļegs Sabeļņikovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:KPUMTK_011LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, kpumtkatrsu[pnkts]lv, +371 67061579
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju programmas “Medicīna” iepriekš apgūto klīnisko studiju kursu aprakstos noradītās zināšanas, prasmes un kompetences. 2017./2018. akad.g., jābūt apgūtām manipulācijām iekļautām studiju kursā "Klīniskās aprūpes pamati" (MDAK_256).
Mērķis:
Pilnveidot studentu iepriekš apgūto klīnisko prasmju kvalitāti, nodrošinot KPUMTK mācībspēku atbalstītu pre-klīnisko studentu praksi RSU MITCā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1HIGIĒNAS PROCEDŪRASNodarbības1.00MITC
2VITĀLIE RADĪTĀJINodarbības1.00MITC
3GREMOŠANAS SISTĒMAS PAMATPROCEDŪRAS 1Nodarbības1.00MITC
4GREMOŠANAS SISTĒMAS PAMATPROCEDŪRAS 2Nodarbības1.00MITC
5MEDIKAMENTU IEVADĪŠANA 1Nodarbības1.00MITC
6MEDIKAMENTU IEVADĪŠANA 2Nodarbības1.00MITC
7MEDIKAMENTU IEVADĪŠANA 3Nodarbības1.00MITC
8UROGENITĀLĀ SISTĒMA 1Nodarbības1.00MITC
9UROGENITĀLĀ SISTĒMA 2Nodarbības1.00MITC
10LABORATORISKIE IZMEKLĒJUMINodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgs, KPUMTK mācībspēku atbalstīts darbs MITCā, pilnveidojot iepriekš apgūto klīnisko prasmju izpildes kvalitāti.
Vērtēšanas kritēriji:
Klīnisko prasmju izpildes vērtēšana (nodrošina KPUMTK mācībspēks) nodarbības laikā atbilstoši RSU apstiprinātiem kritērijiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēj aprakstīt studiju kursā iekļauto manipulāciju mērķus, indikācijas un kontrindikācijas. Students spēj aprakstīt svarīgākos studiju kursā iekļauto manipulāciju izpildes posmus.
Prasmes:Students spēj sekmīgi (atbilstoši RSU apstiprinātam aprakstam un vērtēšanas kritērijiem) demonstrēt studiju kursā iekļauto manipulāciju izpildi pre-klīniskos apstakļos (uz manekeniem, mulažām, simulētā vidē utt.).
Kompetences:Students spēj pieņemt pamatotu lēmumu par konkrētas klīniskās manipulācijas nepieciešamību un spēj sekmīgi to realizēt standatizētos apstākļos, pārbaudot veiktās manipulācijas efektivitāti.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Asins parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Asinsspiediena noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Elpošanas frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
4Fēču parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Heparīna (mazmolekulārā) ievadīšana, izmantojot pilnšļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
6Higiēniskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Higiēniskā roku mazgāšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
8Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
10Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
11Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
12Insulīna ievadīšana, izmantojot insulīna šļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
13Insulīna ievadīšana, izmantojot pilnšļirci (pildspalvu)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
14Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
15Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
16Intrakutāna injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
17Intramuskulāra injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
18Krēpu parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
19Ķirurģiskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
20Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
21Medikamentu ievadīšana ar šļirci caur perifērās vēnas kanili (PVK)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
22Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot šļirci ar adatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
23Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot tauriņadatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
24Medikamentu ievilkšana šļircē no ampulasB1 - Pre-klīniskais (manekens)
25Medikamentu ievilkšana šļircē no flakonaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
26Microlax klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
27Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
28Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
29Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
30Perifērā pulsa frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
31Perifērās vēnas kaniles ievadīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
32Sievietes perineālā aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
33Sterila komplekta uzvilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
34Sterilo cimdu uzvilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
35Subkutāna injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
36Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
37Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
38Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
39Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
40Tīrošā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
41Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
42Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
43Vīrieša perineālā aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Attiecīgā klīniskā kursā ("Anestezioloģija, reanimatoloģija", ""Vispārējā ķirurģija" utt.) rekomendētā obligāta literatūra
Papildus literatūra
1K.Tathamand K.Patel “Complete OSCE skills for Medical and Surgical Finals” 2010, Hodder Arnold, Hachette UK company. London
2J.Thomas, T.Monaghan. Oxford Handbook of Clinical Examination and Practical Skills, Oxford University Press 2014, UK
3N.Burton. Clinical Skills for OSCE. 2006, Informa UK ltd. UK.