Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Lolita Cibule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_133LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēka anatomiju (rokas anatomija), fizioloģiju, par kustību balsta aparāta biomehāniku.
Mērķis:
Pilnveidot prasmes novērtēt plaukstas funkciju; apgūt prasmes noteikt plaukstas funkcijas problēmas un izvērtēt plaukstas ortozes nepieciešamību; apgūt pamatprasmes izgatavot vienkāršas statiskas plaukstas ortozes no dažādiem materiāliem; pilnveidot prasmi kritiski un neatkarīgi spriest, spriedumos izmantot apgūtas zināšanas par uz pierādījumiem balstītu praksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Plaukstas ortozēšana – problēmu risināšanas process. Ortozēšanas materiāli.Nodarbības1.00auditorija
2 Plaukstas ortožu izgatavošanas process.Nodarbības3.00laboratorija
3Gatavo ortožu demonstrācija. Rekomendācijas ortožu lietotājiem. Ortožu novērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – gatavošanās nodarbībām un plaukstas ortožu izgatavošana, dalība grupas darba – referāta un prezentācijas sagatavošanai par izvēlēto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte; - laikus iesniegts, kvalitatīvi izpildīts rakstiskais grupas mājas darbs – referāts un tā prezentācija studiju kursa beigās; - izgatavotas vismaz divas plaukstas ortozes; - referāta un tā prezentācijas ar ortožu demonstrāciju kvalitāte; - kursa beigās – nodarbību ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju priekšmeta apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas klasificēt plaukstas ortozes un atpazīt ortozēšanas materiālus, kā arī aprakstīt un plānot ortozēšanas procesu.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students apgūs pamatprasmes un spēs risināt ar rokas funkcijas traucējumiem saistītas problēmas, novērtēt plaukstas funkcijas, izmantojot noteiktus mērījumus, izgatavot un/vai pielāgot vienkārša principa statiskas plaukstas ortozes un novērtēt to atbilstību personas vajadzībām.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai diskutētu par plaukstas ortozēšanas jautājumiem, pieņemtu un pamatotu klīniskus lēmumus par vienkāršu plaukstas ortožu izgatavošanu atbilstoši personas vajadzībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lannin Marshman, N., Novak, I. (2009). Orthotics for occupational outcomes. In Michael Curtin, Matthew Molineux, Jo-Anne Supyk (Eds.), Occupational Therapy and Physical Dysfunction: Enabling Occupation, (pp. 507-526). Australia: Elsevier.
2Deshaies, L. D. (2014). Upper extremity orthoses. In M. V. Radomski (Eds.), Occupational therapy for physical dysfunction (7th ed.). (pp. 421-464). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
3Quick C. D., Bejarno P. (2014). Construction of hand splints. Chapter 16 in Radomski V. (edit) Occupational therapy for physical dysfunction (7th ed.). (pp. 465-487). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Papildus literatūra
1Turner A., Foster M., Johnson S. E,” “Rheumatoid arthritis” in “Occupational therapy and physical disfunction” 4th edition. , 2001.
2Salter M., Cheshire L., „Hand therapy: principles and practice”. Butterworth-Heinemann, 2000.
3Van Lede P., Van Veldhoven G., „Therapeutic hand splints-a rational approach”. Provan bvba Antverpen Belgium, 1998.
4Coppard B. M., Lohman H. „Introduction to splinting: a critical thinking and problem solving approach”. Mosby, 1996, 336 p.
5Rennie, HJ. (1996) Evaluation of the effectiveness of a metacarpophalangeal ulnar deviation orthosis. J Hand Ther. 1996 Oct-Dec;9(4):371-7.
Citi informācijas avoti
1Freeman, D. (2009) Splinting For Arthritis: A Therapist’s Viewpoint http://www.stacommunications.com/customcomm/Back-issue_page…
2http://www.otseeker.com/
3http://www.rsu.lv/biblioteka/bibliotekas-resursi