Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Stuķēna

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_089LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Stuķēna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Patoloģiskajā fizioloģijā un klīniskajā farmakoloģijā
Mērķis:
iegūt plašākas zināšanas par attiecīgām tēmām, mācēt novērtēt slimnieku ar plaušu patoloģiju, izvērtēt attiecīgo patoloģiju gaitas īpatnības un ārstēšanas iespējas konkrētiem slimniekiem dažādos ārstēšanas etapos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
11. Dziļo elpceļu infekcijas: klasifikācija, diferenciāldiagnoze. 2. Pneimonijas: klasifikācija, ārstēšana. 3. Hroniska obstruktīva plaušu slimība. 4. Bronhiālā astma.Lekcijas4.00auditorija
21. Fizikālās izmeklēšanas (perkussija, auskultācija) un respiratoro simptomu novērtēšana. Pleiras punkcijas tehnika.Nodarbības1.00MITC
3Plaušu slimnieku klīniskā (anamnēze, respiratorie simptomi) novērtēšana. Plaušu infiltrātu, atelektāzes, dobumu, emfizēmas jēdziens, fizikālo un papildus izmeklējumu (krūšu kurvja Rtg, DT, plaušu angiogrāfija u.c. radioloģiskie izmeklējumi) nozīme.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Pleiras slimības un šķidruma uzkrāšanās pleirā: mehānismi, novērtēšana, diferenciāldiagnoze, ārstēšana. Pneimotoraksi: etioloģija, iedalījums, ārstēšanas taktika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Plaušu funkcionālā diagnostika: spirogrāfija (dilatācijas un provokācijas testi), slodzes testi, gāzu difūzijas, plaušu tilpumu un elpceļu pretestības noteikšana. Ventilācijas un elpošanas mazspēja, asins gāzu sastāva analīze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6HOPSNodarbības2.00klīniskā bāze
7Bronhiālā astmaNodarbības2.00klīniskā bāze
8Invazīvās izmeklēšanas metodes pneimonoloģijā: bronhoskopija – diagnostiska un terapeitiska, torakoskopijas, bronhu, plaušu un pleiras biopsijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Dziļo elpceļu infekcijas. Akūts bronhīts, diferenciāldiagnoze no pneimonijas. Bronhektātiskā slimība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10PneimonijasNodarbības2.00klīniskā bāze
11Klīnisko situāciju simulācijas.Nodarbības1.00MITC
12Nodarbības2.00klīniskā bāze
13Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Nodarbības2.00klīniskā bāze
17Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs ar medicīnisko literatūru, ar pacientu – anamnēzes ievākšana, izmeklējumu interpretācija, ārstēšanas plāna sastādīšana, iespējamās diagnozes formulēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Katrā nodarbībā tiek vērtētas nodarbības kontroles jautājumu atbildes. Studiju kursa beigās tiek vērtēts eksāmens, kas satāv no trīs daļām: 1) 100 daudzizvēļu jautājumi (20% no kopējās atzīmes vērtības); 2) 2 teorijas jautājumi (40% no kopējās atzīmes vērtības); 3) 2 klīniskie uzdevumi (40% no kopējās atzīmes vērtības).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā tiks iegūtas zināšanas un kompetences lai, pamatojoties uz jaunākām atziņām medicīnā, spētu novērtēt, diferencēt no citām slimībām un adekvāti ārstēt minētās plaušu slimības.
Prasmes:Studiju kursa apguves studenti rezultātā pratīs (pamatojoties uz anamnēzi, objektīvo atradi, laboratoriskiem un papildus izmeklējuma rezultātiem) izprast un diagnosticēt minētās plaušu slimības, novērtēt to smagumu, gaitas daudzveidīgumu, kā arī nozīmēt ārstēšanu konkrētam pacientam.
Kompetences:Studiju rezultātā iegūtā kompetence ļaus pastāvīgi analizēt elpceļu slimību aktuālas medicīnas problēmas, racionāli izmantot papildus izmeklēšanas metodes, analizēt klīniskās situācijas, demonstrēt individuālo attieksmi pret pacientu un pamatot izvēlēto ārstēšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Klīniskā medicīna. Prof. A. Lejnieka red. 1. grāmata, Rīga, Zvaigzne, 2012, 287-672.
2http://www.goldcopd.org/ 2014. gadā atjaunotas vadlīnijas HOPS ārstēšanai.
3http://www.ginasthma.org/ 2014. gadā atjaunotas bronhiālās astmas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas.
4Dziļo elpceļu infekciju ārstēšanas vadlīnijas 2011g.https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/4ESCMID_Lib…
5Clinical Respiratory Medicine, Vachani, Anil, Haas, Andrew R., Sterman, Daniel H.
6ISBN: 978-1-4557-0792-8, Copyright © 2012 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc
Papildus literatūra
1A.Krams. Ilgstoša skābekļa terapija. SIA Medicīnas prese, 2014.g.
2I. Purviņš, S. Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. Zāļu infocentrs, Rīga, 2011.
Citi informācijas avoti
1www. zva. gov. lv/registrs Zāļu valsts aģentūras Latvijas Zāļu reģistrs piedāvā informāciju par zālēm: reģistrācijas informācija, izsniegšanas kārtība (recepšu vai bezrecepšu zāles), stiprums/koncentrācija, zāļu forma, zāļu aktīvās vielas nosaukums, ATĶ kods, DDD (definētā dienas deva), informācija par zāļu lietošanu bērniem, informācija par zāļu pieejamību, kā arī zāļu lietošanas instrukcija un zāļu apraksts.
2www.evisit.lv Lekciju materiāli.
3http://www.afonds.lv/text.php?id=44 Plaušu veselības dienas lekciju prezentācijas.
4http://emedicine.medscape.com/pulmonology Materiāli pneimonoloģijā.
5http://www.ers-education.org/guidelines.aspx Eiropas respiratorās asociācijas mājas lapas sadaļa - guidelines – pieejamas jaunākās aktuālās vadlīnijas BA, HOPS, dziļo elpceļu infekciju u.c. elceļu slimību ārstēšanai.
6Davidson's Principles and Practice of Medicine, 22st Edition, ISBN: 978-0-7020-5035-0, Copyright: 2014
7Nicholas LaRusso, pp. 951-1161; in Cecil Medicine, 23rd Ed. 2008, Sounders Elsevier, ISBN978-1-4160-2805-9
8Harrison’s Principles of Internal Medicine 18th Edition 2011