Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Artis Velšs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Nodrošināt studējošiem iespēju apgūt zināšanas par Kārtības policijas iestāžu kompetenci un darba organizāciju sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā.

Uzdevumi:
1. Sniegt studējošiem zināšanas par Valsts policijas uzdevumiem un Kārtības policijas iestāžu kompetenci sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā.
2. Sniegt studējošiem zināšanas par sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības, iekšējās drošības un nacionālās drošības jēdzienu un būtību.
3. Sniegt studējošiem zināšanas par Kārtības policijas darbību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
4. Sniegt studējošiem zināšanas par patruļdienesta darbības efektivitātes priekšnosacījumiem.
5. Sniegt studējošiem zināšanas par policijas darbību ceļu satiksmes uzraudzības jomā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju priekšmeta apguves rezultāta studenti iegūs zināšanas par Kārtības policijas iestāžu kompetenci un darba organizāciju sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā.

Prasmes

Studiju priekšmeta apguves rezultāta studenti pratis konstatēt raksturīgākās problēmsituācijas sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā, noteikt policijas un sabiedrības mijiedarbību veicinājušos pasākumus, kā arī prevencijas lomu un vietu iekšējās valsts drošības jomā.

Kompetences

Studiju priekšmeta apguves rezultāta studenti spēs parādīt, noskaidrot un formēt problēmas sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā, izstrādāt patstāvīgus pētījumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp7BakalaursIerobežota izvēleArtis Velšs