Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Māris Andžāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)

Mērķis

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Tuvo Austrumu reģionu, fokusējoties uz reliģijas lomu tās politikā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

• Spēs aprakstīt islāma rašanās un izplatīšanās vēsturi, pamata postulātus un virzienus.
• Spēs salīdzināt šariāta principus starptautisko attiecību kontekstā.
• Spēs izskaidrot Tuvo Austrumu reģiona politisko vēsturi un galvenos konfliktu avotus.
• Spēs novērtēt reģiona problēmas un nākotnes attīstības scenārijus.

Prasmes

• Spēs izskaidrot atšķirības starp islāma novirzieniem.
• Spēs skaidrot islāma vēsturi un virzienus; šariāta likumu pamatus.
• Spēs skaidrot politikas un reliģijas vēsturisko mijiedarbību Tuvajos Austrumos.
• Spēs piedāvāt nākotnes attīstības scenārijus Tuvo Austrumu reģiona valstīm.

Kompetences

• Spēs diferencēt politikas un reliģijas radītos konfliktus.
• Spēs argumentēt Tuvo Austrumu valstu atšķirīgo ārpolitiku.
• Spēs analizēt svarīgākos reģionālos konfliktus un nestabilitātes avotus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM2MaģistrsObligātsVineta Kleinberga, Kārlis Bukovskis, Simona Gurbo