Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Marina Kameņecka-Usova
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt ar politikas jēdzienu, priekšmeta būtību, mērķi. Kursa gaitā tiks sniegta informācija, kas veicinās teorētisko zināšanu kopuma izveidi par sekojošiem aktuālajiem jautājumiem: demokrātiskas vērtības, līdzdalība politikā, politiskā ētika, pašvaldības politika, starptautiskās organizācijas, politiskie procesi Latvijā un pasaulē.

Priekšzināšanas

Latvijas tiesību vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas un izpratne par studiju kursa saturā iekļautajām tēmām – prot definēt, kas ir politiskie procesi, to saikne ar tiesībām, zina nosaukt politiskās organizācijas, izprot politisko ētiku, izprot pašvaldību lomu un vietu politikas veidošanā.

Prasmes

Prasme analizēt un patstāvīgi izvērtēt politiskus procesus Latvijā un pasaulē. Spēja izteikt savu personīgo viedokli par politikas un tiesību jautājumiem. Iemaņa orientēties un analizēt normatīvus aktus, kas saistīti ar studiju kursa problemātiku.

Kompetences

Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par politikas un tiesību jautājumiem, demonstrēt izpratni par politikas un tiesību mūsdienu problēmām. Uzstāšanās prasme – prasme izstrādāt prezentāciju un ar to iepazīstināt kursa biedrus, spēja atbildēt uz jautājumiem. Argumentācijas prasmes – spēja rakstiski paust savu argumentētu viedokli par aktuāliem jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 4BakalaursObligātsArvīds Dravnieks
Tiesību zinātne4BakalaursObligātsArvīds Dravnieks
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 4BakalaursObligāts
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsMarina Kameņecka-Usova, Baiba Broka
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsMarina Kameņecka-Usova, Baiba Broka
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsMarina Kameņecka-Usova
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsMarina Kameņecka-Usova
Tiesību zinātne4BakalaursObligātsJānis Ievītis
Tiesību zinātne 4BakalaursObligātsJānis Ievītis
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne7BakalaursObligātsJānis Ievītis
Tiesību zinātne4BakalaursObligātsJānis Ievītis
Tiesību zinātne 3BakalaursObligātsJānis Ievītis
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsAtis Bičkovskis, Marina Kameņecka-Usova
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsAtis Bičkovskis, Marina Kameņecka-Usova
Tiesību zinātne4BakalaursObligātsJānis Ievītis
Tiesību zinātne 3BakalaursObligātsJānis Ievītis
Tiesību zinātne 5BakalaursObligātsJānis Ievītis
Tiesību zinātne 6BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne4BakalaursObligātsKristaps Zariņš, Jānis Ievītis
Tiesību zinātne 3BakalaursObligātsJānis Ievītis
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsMarina Kameņecka-Usova
Tiesību zinātne4BakalaursObligātsJānis Ievītis
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsMarina Kameņecka-UsovaAtis Bičkovskis,
Tiesību zinātne 3BakalaursObligātsJānis Ievītis
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 3BakalaursObligātsJānis Ievītis
Tiesību zinātne3BakalaursObligātsJānis Ievītis
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsAtis Bičkovskis, Marina Kameņecka-Usova
Tiesību zinātne 2BakalaursObligāts
Tiesību zinātne 3BakalaursObligāts
Tiesību zinātne3BakalaursObligātsJānis Ievītis
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne7BakalaursIerobežota izvēleJānis Ievītis
Tiesību zinātne2BakalaursIerobežota izvēleMarina Kameņecka-Usova, Atis Bičkovskis