Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ilga Kreituse
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Kurss iepazīstina ar sabiedrisko attiecību nozīmi politiskajos procesos, kā arī ar politiskā mārketinga būtību, principiem, politisko kampaņu stratēģijas un taktikas izstrādes un vadīšanas metodēm, kā arī sniedz zināšanas par politiķa tēla veidošanas principiem un metodēm.

Priekšzināšanas

Komunikācijas teorijas, priekšzināšanas sabiedrisko attiecību jomā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie izprot politiskās komunikācijas, politiskā mārketinga, interešu aizstāvības un lobisma būtību. Spēj kritiski izvērtēt politiskās komunikācijas ētiskos aspektus.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj izstrādāt politisko un lobisma kampaņu stratēģijas, balstoties uz teorētiskajām zināšanām.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj analizēt politiskās komunikācijas procesu, to kritiski izvērtēt gan no ētiskā viedokļa, gan balstoties uz komunikācijas teorijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedriskās attiecības, SA5BakalaursIerobežota izvēleLelde Metla-Rozentāle, Ilga Kreituse