Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ilga Kreituse
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Starptautiskā politika; Politikas teorija

Mērķis

Kursa mērķis ir gūt priekšstatu par sociālo un interešu grupu, kā arī politisko partiju un partiju sistēmas vietu un lomu demokrātijā. Izvērtēt interešu grupu un politisko partiju lomu valsts politikas veidošanā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. Analizēt sabiedrībā darbojošās interešu grupas un to iesaisti konkrēto valsts aktuālo problēmu aktualizācijā, politisko partiju un lēmumu pieņēmēju dienas kārtības veidošanā.

Kursa apguves gaitā studējošais apgūst iemaņas interešu grupu un politisko partiju dokumentu salīdzinošās analīzes veikšanā, aktīvi iesaistās politiskajos procesos, kā arī izpilda simulācijas uzdevumus dažādu politisko procesu un ideoloģisko virzienu apguvē. Studējošais apgūst Latvijas un Eiropas, kā arī gūst ieskatu par pasaules dažādu ideoloģiski orientēto politisko partiju darbību. Tiek izvērtēta Latvijas deputātu darbība Nacionālā līmenī, kā arī Eiroparlamentā un veikta viņu darbības analīze.

Līdzās interešu grupu un politisko partiju teorijai un praksei, studējošais apgūst salīdzinošās politikas analīzi.

Priekšzināšanas

Jāzin Latvijas politskā vēsture, politiskā sistēma un tās darbības pamatprincipi. Jāorientējas Eiropas politiskajā sistēmā.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas zināšanas un izpratne par interešu grupu un politisko partiju veidošanos, darbību, funkcijām un lomu mūsdienu demokrātijā.

Prasmes

Pielietot zināšanas partiju darbības veidošanā praksē: 1) spēja veikt salīdzinošo analīzi partiju veidošanās procesiem; 2) prasmes veikt interešu grupu līdzdalības analīzi lobisma procesos; 3) modelēt partijas dibināšanas un vēlēšanu kampaņas norisi; 4) veidot ES partiju ideoloģiskā izvērtējuma modeļus.

Kompetences

Spēja iztirzāt politisko partiju modeļus, analizēt un izvērtēt sociālo grupu izmaiņas un pretrunas sabiedrības attīstības kontekstā, kā arī izstrādāt aktuālu jaunas partijas darbības modeli un modelēt procesus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēle