Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs: Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sekmēt iegūto teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskā darbā.
Veicināt izvēlētās profesijas apgūšanu un pārbaudīt savu atbilstību, sagatavotību un piemērotību izvēlētajai profesijai.
Pilnveidot pētniecības, sadarbības un saskarsmes iemaņas.

Priekšzināšanas

Apgūti 1. studiju gada studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina komunikācijas zinātņu nozares teorētisko zināšanu pielietojumu praksē un saikni ar fotogrāfijas, reklāmas, žurnālistikas, multimediju vai sabiedrisko attiecību nozaru profesionālajām aktualitātēm.
Pārzina komunikācijas uzņēmumu, pasākumu aģentūru, televīzijas, radio, reklāmas, sabiedrisko attiecību un komunikācijas departamentu, dažādu organizāciju, interneta mediju, raidošo un drukāto mediju digitālo platformu, dažādu mediju formātu producentu grupu un studiju, interneta projektu veidotāju, mākslas un komunikācijas projektu veidotāju darba specifiku.

Prasmes

Studējošie prot autonomi izmantot iegūtās zināšanas multimediju komunikācijas reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru, pasākumu aģentūru, reklāmas, sabiedrisko attiecību un komunikācijas departamentu, dažādu organizāciju, interneta mediju, raidošo un drukāto mediju digitālo platformu, dažādu mediju formātu producentu grupu un studiju, interneta projektu veidotāju, mākslas un komunikācijas projektu veidotāju darbā.

Kompetences

Studējošie spēj autonomi un atbildīgi izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstošā komunikācijas nozarē.
Spēj meistarīgi un inovatīvi grupās un autonomi producēt komunikācijas nozarē profesionāli augsta līmeņa projektus.
Prot autonomi plānot un virzīt savu profesionālo pilnveidi, padziļinot savu izpratni par komunikāciju fotogrāfijā, žurnālistikā, multimediju komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās.
Spēj profesionāli ētiski piedalīties komunikācijas nozares attīstībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija3BakalaursObligātsAlnis Stakle
Multimediju komunikācija3BakalaursObligātsAlnis Stakle
Multimediju komunikācija5BakalaursObligātsAlnis Stakle
Sabiedriskās attiecības3BakalaursObligātsRuta Siliņa
Žurnālistika3BakalaursObligātsAnna Peipiņa
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija4BakalaursObligātsAlnis Stakle
Sabiedriskās attiecības4BakalaursObligāts
Žurnālistika4BakalaursObligātsAnna Peipiņa