Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs: Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu

Mērķis

Studiju programma ietver 3 veidu prakses, kas veicina studentu korporatīvo sadarbību un nodarbinātību:
Veselības aprūpes uzņēmumu vadība – 6 KP (izvēles, atbilstošs 60 KP programmai) vai 20 KP (obligāts 80 KP programmā).
Veselības sistēmu vadība – 6 KP (izvēles, atbilstošs 60 KP programmai) vai 20 KP (obligāts 80 KP programmā).
Profesionālā prakse „Projekta laboratorija” – 6 KP (izvēles).

Priekšzināšanas

Profesionālā prakse attiecas uz studentiem, kuri pēc 1. studiju gada ir kompetenti to realizēt uzņēmumos vai organizācijās, kas darbojas Latvijā vai ārvalstīs veselības aprūpes nozarē. Prakses mērķis prakses veikšanas vietā ir sasaistīt zināšanas un prasmes, kas iegūtas studiju programmas kursu ietvaros ar reālo situāciju uzņēmumos un organizācijās. Pilnveidot profesionālās, saskarsmes un sociālās prasmes, lai turpmākā profesionālā attīstība ritētu sekmīgi vietējos un ārvalstu uzņēmumos vai organizācijās.

Rezultāti

Zināšanas

- teorētiskās zināšanas par attiecīgo veselības aprūpes jomu
- ar prakses mērķi saistīto uzdevumu pārzināšana
- organizācijas darbības pārzināšana attiecīgajā jomā
- praktiskās iemaņas prakses uzdevumu izpildē

Prasmes

- teorētisko zināšanu pielietojums konkrētas organizācijas (sistēmas) darbības novērtēšanā
- atbilstošu analītisko instrumentu un analīzes metožu izvēle un pielietošana
- teorētisko un praksē iegūto zināšanu sasaiste
- pārmaiņu vadības principu pielietojums
-

Kompetences

- attiecīgas jomas vai organizācijas darbības novērtēšana
- secinājumu un priekšlikumu izvairzīšana konkrētajā jomā
- prakses gaitas, sasniegto mērķu un uzdevumu dokumentācija un prezentācija auditorijai

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.