Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Henrijs Kaļķis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_099LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inna Dovladbekova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 215. kabinets, esfreatrsu[pnkts]lv, esfreatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Teorētisko kursu apguve.
Mērķis:
Nostiprināt teorētiskās zināšanas praksē.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses laiks 6 nedēļas.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses atskaite un studenta prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Teorētiskās zināšanas starptautiskajā mārketingā un biznesa vadībā.
Prasmes:Mārketinga stratēģiju izstrādāšana starptautiskā vidē; praktisko situāciju analizēšana starptautiskā mārketinga stratēģijas izstrādāšanai un realizācijai.
Kompetences:Prast analizēt organizācijas darbības finanšu datus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Studenta rokasgrāmata, prakses uzdevumi.