Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Eva Cela

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_120LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
anatomijā, fizioloģijā un patoloģiskā fizioloģijā, farmakoloģijā, medicīniskā ētika, klīniskās aprūpes pamati, ievads infekcijas kontrolē, pirmā palīdzība.
Mērķis:
1.studiju gada studenti prakses laikā pilnveido un nostiprina teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ietverot pacientu un klientu pamatvajadzības, atbilstoši profesionālās ētikas principiem, māsu profesijas standartam un pirmā studiju gada programmai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Prakses informatīvā daļa, prakses instruktāžaLekcijas1.00auditorija
2Prakses supervīzijaNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ievērot prakses paredzētās darba stundas un nostrādāt pilnā apjomā, aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju, abpusēji ierosinājumi par prakses kvalitatīvo un organizatorisko saturu.
Vērtēšanas kritēriji:
Seminārs par prakses gaitu. Prakse pārskata – “Prakse 1” iesniegšana, prakses novērtējums - prakses vadītāja vērtējumā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Vesela un slima klientu/pacientu pamatvajadzību nodrošinājumu un novērtējumu; aseptikas un antiseptikas nozīmi un to pielietošanu praksē; pacienta pašaprūpes deficītā pakāpēm, nodrošinot pacienta fizioloģiskās vajadzības.
Prasmes:Praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas pacienta fizioloģiskās pamatvajadzību nodrošināšanā, ietverot: NI profilaksi, komfortu un drošību, visa veida higiēnas procedūras, pacienta gultas klāšana, pacienta barošanu, pacienta izdalījumu savākšanu un dezinfekcijas pasākumus, pacienta transportēšanu gultā, telpā un vidē, ievērojot drošības un ergonomijas pamatprincipus.
Kompetences:Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1e-studijas materiāli: Metodiskie norādījumi Prakse 1