Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

1. studiju gada studenti prakses laikā pilnveido un nostiprina teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ietverot pacientu un klientu pamatvajadzības, atbilstoši profesionālās ētikas principiem, māsu profesijas standartam un pirmā studiju gada programmai.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija, farmakoloģija, medicīniskā ētika, klīniskās aprūpes pamati, ievads infekcijas kontrolē, pirmā palīdzība.

Rezultāti

Zināšanas

Vesela un slima klientu/pacientu pamatvajadzību nodrošinājums un novērtējums; aseptikas un antiseptikas nozīme un to pielietošana praksē; pacienta pašaprūpes deficīta pakāpes, nodrošinot pacienta fizioloģiskās vajadzības.

Prasmes

Praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas pacienta fizioloģiskās pamatvajadzību nodrošināšanā, ietverot: NI profilaksi, komfortu un drošību, visa veida higiēnas procedūras, pacienta gultas klāšanu, pacienta barošanu, pacienta izdalījumu savākšanu un dezinfekcijas pasākumus, pacienta transportēšanu gultā, telpā un vidē, ievērojot drošības un ergonomijas pamatprincipus.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF2BakalaursObligātsEva Cela, Aelita Vagale, Lilija Antoņēviča
Māszinības, ĀSNMZF2BakalaursObligātsEva Cela
Vecmāte, MZFVb2BakalaursObligātsLaila Laganovska, Ilze Ansule