Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Eva Cela, Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

1.studiju gada studenti prakses laikā pilnveido un nostiprina teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ietverot pacientu un klientu pamatvajadzības, atbilstoši profesionālās ētikas principiem, māsu profesijas standartam un pirmā studiju gada programmai.

Priekšzināšanas

anatomijā, fizioloģijā un patoloģiskā fizioloģijā, farmakoloģijā, medicīniskā ētika, klīniskās aprūpes pamati, ievads infekcijas kontrolē, pirmā palīdzība.

Rezultāti

Zināšanas

Vesela un slima klientu/pacientu pamatvajadzību nodrošinājumu un novērtējumu; aseptikas un antiseptikas nozīmi un to pielietošanu praksē; pacienta pašaprūpes deficītā pakāpēm, nodrošinot pacienta fizioloģiskās vajadzības.

Prasmes

Praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas pacienta fizioloģiskās pamatvajadzību nodrošināšanā, ietverot: NI profilaksi, komfortu un drošību, visa veida higiēnas procedūras, pacienta gultas klāšana, pacienta barošanu, pacienta izdalījumu savākšanu un dezinfekcijas pasākumus, pacienta transportēšanu gultā, telpā un vidē, ievērojot drošības un ergonomijas pamatprincipus.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb3BakalaursObligātsLaila Laganovska, Jūlija Mališauskiene, Signe Irša, Intra Kļaviņa, Laura Zommere, Elīna Tipuka, Iveta Paņina, Ilze Lude, Natālija Degtjarjova, Antra Kupriša, Ingrīda Rieba, Viktorija Japiņa, Ilona Pavlova, Inta Kaupiņa, Ilona Slavinska, Ilze Ansule
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF2BakalaursObligātsEva Cela
Māszinības, ĀSNMZF2BakalaursObligātsLilija Antoņēviča, Jūlija Vahtina
Vecmāte, MZFVb2BakalaursObligātsLaila Laganovska