Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Eva Cela

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_121LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Farmakoloģijā, klīniskās aprūpes pamati, klīniskā aprūpe, Prakse 1, aprūpes process un māszinību teorijas, starppersonu saskarsme veselības aprūpē.
Mērķis:
Integrēt pacientu aprūpi un ar to saistītās manipulācijas, atbilstoši profesijas standartam, māsu ētikai, un 1. studiju gadā un 2. studiju gada 3. semestrī – programmā apgūtām zināšanām un prasmēm, kompetencēm. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas aprūpes procesā ar pacientu, kā arī sadarbojoties ar viņa tuviniekiem un citiem komandas locekļiem. Balstīt praktisko darbību uz juridiskiem un ētiskiem principiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Prakses informatīvā daļa, prakses instruktāžaLekcijas1.00auditorija
2Prakses supervīzijaNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ievērot praksei paredzētās darba stundas un nostrādāt pilnā apjomā, aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju, abpusēji ierosinājumi par prakses kvalitatīvo un organizatorisko saturu.
Vērtēšanas kritēriji:
Seminārs par prakses gaitu. Prakses pārskata – “Prakse 2” iesniegšana, prakses novērtējums – prakses vadītāja vērtējumā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Klīnisko procedūru veikšanā; aprūpes darbībās, kas nodrošina pacienta vajadzības.
Prasmes:Praktiskās iemaņas klīnisko procedūru veikšanā, ietverot: medikamentu ievadi enterāli un parenterāli, laboratorisko izmeklējumu savākšanu, pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, ķirurģisko procedūru izpildē.
Kompetences:Spēja strādāt kā profesionālim, integrējot teorētiskās un profesionālās zināšanas, iekļaujot individuālās prasmes.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1e-studijas materiāli: Metodiskie norādījumi Prakse 2