Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Henrijs Kaļķis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_104LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:10.00ECTS:15.00
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inna Dovladbekova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 215. kabinets, esfreatrsu[pnkts]lv, esfreatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Teorētisko kursu apguve.
Mērķis:
Nostiprināt teorētiskās zināšanas praksē.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses atskaite 50%, Prakses atskaites aizstāvēšana 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nosauc un definē uzņēmumu darbības ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipus.
Prasmes:Pielieto teorētiskās zināšanas praktiskajā darbā, pieņem kompetentus lēmumus, kas saistīti ar vadību, sekmīgi komunicē un sadarbojas ar personālu.
Kompetences:Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, risina problēmjautājumus un veicina sekmīgu organizācijas attīstību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Studenta rokasgrāmata, prakses uzdevumi.