Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Integrēt pacientu aprūpi un ar to saistītās manipulācijas, atbilstoši profesijas standartam, māsu ētikai, un 1. studiju gadā un 2. studiju gada 3. semestrī – programmā apgūtām zināšanām un prasmēm, kompetencēm. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas aprūpes procesā ar pacientu, kā arī sadarbojoties ar viņa tuviniekiem un citiem komandas locekļiem. Balstīt praktisko darbību uz juridiskiem un ētiskiem principiem.

Priekšzināšanas

Farmakoloģijā, klīniskās aprūpes pamati, klīniskā aprūpe, Prakse 1, aprūpes process un māszinību teorijas, starppersonu saskarsme veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Klīnisko procedūru veikšanā; aprūpes darbībās, kas nodrošina pacienta vajadzības.

Prasmes

Praktiskās iemaņas klīnisko procedūru veikšanā, ietverot: medikamentu ievadi enterāli un parenterāli, laboratorisko izmeklējumu savākšanu, pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, ķirurģisko procedūru izpildē.

Kompetences

Spēja strādāt kā profesionālim, integrējot teorētiskās un profesionālās zināšanas, iekļaujot individuālās prasmes.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.