Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Eva Cela

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_123LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Farmakoloģijā, klīniskās aprūpes pamati, klīniskā aprūpe, aprūpes process un māszinību teorijas, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, Prakse 1, Prakse 2, iekšķīgās slimības un pacientu aprūpe, ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe.
Mērķis:
Integrēt pacientu aprūpi un ar to saistītās manipulācijas, atbilstoši profesijas standartam, māsu ētikai, un 1., 2., studiju gada programmā apgūtām zināšanām. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas aprūpes procesā ar pacientu, kā arī sadarbojoties ar viņa tuviniekiem un citiem komandas locekļiem. Balstīt praktisko darbību uz juridiskiem un ētiskiem principiem. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt pacientu aprūpi atbilstoši izvirzītajām darbību prioritātēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Prakses informatīvā daļa, prakses instruktāžaLekcijas1.00auditorija
2Prakses supervīzijaNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ievērot praksei paredzētās darba stundas un nostrādāt pilnā apjomā, aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju, abpusēji ierosinājumi par prakses kvalitatīvo un organizatorisko saturu.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakse pārskata – “Prakse 3” iesniegšana, prakses novērtējums – prakses vadītāja vērtējumā. Aprūpes situāciju – divas, katru savā profilā (terapeitisks; ķirurģisks) sastādīšana un ziņojuma sagatavošana. Aprūpes plāna (internā un ķirurģijas nozarē) izstrāde un aizstāvēšana (Aprūpes plāns jānoformē un tiek vērtēts atbilstoši RSU Māszinības un dzemdību aprūpes katedras Aprūpes plāna metodiskiem norādījumiem).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūs pamatzināšanas primārā, sekundārā un terciārā līmeņa ķirurģiska un iekšķīgo slimību pacientu aprūpē.
Prasmes:Pilnveidotas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas ķirurģiska un iekšīgo slimību pacientu aprūpes plānošanai un veikšanai visu vecumu grupu pacientiem gan klīnikā, gan citās veselības aprūpes iestādēs. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt aprūpi atbilstoši izvirzītajām prioritātēm.
Kompetences:Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras un citas aprūpes darbības – terapeitisku, ķirurģisku pacientu aprūpē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1e-studijas materiāli: Metodiskie norādījumi Prakse 3