Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Eva Cela

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_124LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas2
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe, klīniskās aprūpes pamati, klīniskā aprūpe, aprūpes process un māszinību teorijas, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, prakse 1, prakse2, rehabilitācija un pacientu aprūpe, pediatrija un pacientu aprūpe, dzemdniecība un ginekoloģija.
Mērķis:
Nostiprināt 1., 2., 3. studiju programmās apgūtās teorētiskās, profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, sniedzot kvalitatīvu aprūpi pacientiem dažādos vecuma posmos. Pielietojot kritisko domāšanu, aprūpes darbības balsta uz māsu profesijas standartu, ētiskas principiem, klīnikas un nozares procedūrām un vadlīnijām, pacientu tiesībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Prakses informatīvā daļa, prakses instruktāžaLekcijas1.00auditorija
2Praksese seminārsLekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ievērot prakses paredzētās darba stundas un nostrādāt pilnā apjomā, aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju, abpusēji ierosinājumi par prakses kvalitatīvo un organizatorisko saturu.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses pārskata – “Prakse 4” iesniegšana, prakses novērtējums prakses vadītāja vērtējumā. Aprūpes plāna (dzmedniecība/ginekoloģija un bērnu aprūpe) izstrāde un aizstāvēšana (Aprūpes plāns jānoformē un tiek vērtēts atbilstoši RSU Māszinības un dzemdību aprūpes katedras Aprūpes plāna metodiskiem norādījumiem).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūs pamatzināšanas primārā, sekundārā un terciārā līmeņa mātes un jaundzimušā, bērna aprūpē.
Prasmes:Pilnveidotas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas aprūpes plānošanai un veikšanai mātes un jaundzimušā aprūpē, bērnu aprūpē, ginekoloģisku saslimšanu pacientēm gan klīnikā, gan citās veselības aprūpes iestādēs, ievērojot transkulturālās aprūpes īpatnības. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt aprūpi atbilstoši izvirzītajām prioritātēm. Prasmes sabiedrības un pacientu izglītošanā veselības aprūpes jautājumos.
Kompetences:Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras un citas aprūpes darbības – pediatrisku, dzemdību un ginekoloģisku pacientu aprūpē dažādos vecuma posmos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1e-studijas materiāli: Metodiskie norādījumi Prakse 4