Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Diāna Platace
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Attīstīt pedagoģiskās un komunikāciju prasmes pacientu un sabiedrības izglītošanā, integrēt iegūtās bāzes teorētiskās zināšanas un pedagoģiskās prasmes praksē un pielietot tās praktiski pacientu un sabiedrības izglītošanā. Piedalīties pacientu un sabiedrības veselības izglītojošā darbā dažādās sabiedrības izglītojošās institūcijās.

Priekšzināšanas

Iekšķīgās slimības, klīniskās aprūpes pamati, pedagoģija veselības aprūpē, psihosociālās vajadzības, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, ievads psiholoģijā un socioloģijā, Sabiedrības veselība un epidemioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par pacientu un sabiedrības izglītojošo darbu dažādās sabiedrības izglītojošo darbu veicošās institūcijās un projektos, to uzdevumiem un darbības principiem, pacientu un sabiedrības izglītošanas veidiem, metodēm, tehmoloģijām un pieejām, kā arī īpatnībām dažādās sabiedrības (sociālās) grupās.

Prasmes

Studējošais attīstīs pedagoģiskās un komunikāciju prasmes, pratīs identificēt pacientu un sabiedrības izglītošanās aktualitātes, ievākt un apkopot informāciju par pacientu un/vai sabiedrības zināšanām, spēs pielietot izglītošanas metodes un līdzekļus pacientu un sabiedrības izglītošanā, plānot un realizēt pacientu un sabiedrības apmācību lekciju/nodarbību un pielietot mūsdienu tehnoloģiju veidā, integrējot un izmantojot atbilstošas bāzes teorētiskās zināšanas un pedagoģiskas zināšanas, prasmes, attieksmi.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā spēs integrēt un izmantot bāzes teorētiskās zināšanas, pedagoģiskās un saskarsmes zināšanas praktiskā darbā pacientu un sabiedrības izglītošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, ĀSNMZF4BakalaursObligātsDiāna Platace, Ilona Zariņa
Māszinības, MZF4BakalaursObligātsDiāna Platace, Ilona Zariņa